LGGRTC LOGO

 

„Genocidas ir rezistencija“, 2000, Nr. 1(7)

 

Nuo 2000 m. sausio 1 d. žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ jau prenumeruojamas

 
Turinys – Contents
 
STRAIPSNIAI – ARTICLES
Laurynas Jonušauskas
Lietuvos diplomatinė tarnyba Antrojo pasaulinio karo metais Europoje

The Activities of the Lithuanian Diplomatic Corps in Europe during World War II

Daiva Dapkutė
Lietuvių rezistencinės santarvės dalyvavimas Lietuvos laisvės byloje
The Role of the Resistance Union of Lithuania in the Issue of Freedom for Lithuania
Laurynas Jonušauskas
S. Lozoraičio ir VLIK’o santykiai 1946–1947 m.

The Relation ship Between Stasys Lozoraitis and the VLIK in 1946–1947

Juozas Banionis
Belgrado susitikimas: Lietuvos laisvinimo lūkesčiai

Meeting in Belgrade: Lithuania’s aspirations for liberation

Dalia Kuizinienė
Rezistencijos tema Alg. Landsbergio, V. Alanto ir V. Ramono kūryboje

The Theme of Resistance in the Writings of Algirdas Landsbergis, Vytautas Alantas and Vincas Ramonas

KONFERENCIJOS – CONFERENCES
Tarptautinė konferencija „Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 1939 m. slaptieji susitarimai ir jų padariniai Vidurio bei Rytų Europos valstybėms“
Natalija Lebedeva
VKP(B) CK Politbiuras ir 1939–1941 m. prijungtų prie SSRS teritorijų sovietizavimas
Karlis Kangeris
Baltijos vokiečių „repatriacija“ po pakto pasirašymo- nauja nacių demografinė politika ar iš anksto sukurtų planų įgyvendinimas?
Pasipriešinimo judėjimas 1939–1945 m. Lietuvių ir lenkų istorijos pamoka
Arūnas Bubnys
Lietuvių ir lenkų pasipriešinimo judėjimai 1942–1945 m.- sąsajos ir skirtumai
Sigitas Jegelevičius
Lietuvių savivalda ir vokiečių okupacinė valdžia- tarp kolaboravimo ir rezistencijos
IŠ ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES
Stasys Knezys
Kauno karo komendantūros Tautinio darbo batalionas 1941 m.
Lietuvos grupės Helsinkio pasitarimo Baigiamojo akto nutarimams remti dokumentas Nr. 17
KRAŠTO LAISVĖS KOVOS, ATMINTINOS VIETOS
Nijolė Žemaitienė
Partizaninis pasipriešinimas antrajai sovietinei okupacijai Pandėlio apylinkėse
Vytenis Almonaitis
Lietuvos laisvės kovų paminklai. Tauragės kraštas
KRONIKA – CRONICALS
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras