LGGRTC LOGO

 

„Genocidas ir rezistencija“, 1999, Nr. 2(6)

 

Nuo 2000 m. sausio 1 d. žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ jau prenumeruojamas

 

Žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ bibliografija 1997–1999 Nr. 1–6

Turinys – Contents
 
STRAIPSNIAI – ARTICLES

Laurynas Jonušauskas. Lietuvos diplomatinė tarnyba 1940–1941 m.
Activities of Diplomatic Corps of Lithuania between 1940–1941

Nijolė Maslauskienė. Lietuvos komunistų sudėtis 1940 m. spalio–1941 m. birželio mėn.
Composition of the Communist Party of Lithuania between October 1940 and June 1941

Arūnas Bubnys. NKGB–NKVD prieš lenkų pogrindį Lietuvoje 1944 m. antroje pusėje–1945 m. pirmoje pusėje
The NKGB–NKVD Actions Against Polish Underground in Lithuania in 1944–1945

Arūnas Streikus. SSRS–Vatikano santykiai ir sovietų valdžios politika Bažnyčios atžvilgiu Lietuvoje 1945–1978 m.
Relations Between the USSR and the Vatican and Soviet Policy Towards the Church in Lithuania between 1945–1978

Jurgita Kuprytė. Galimybės tirti tremtinių ir politinių kalinių socialinį mobilumą
Investigation Prospects of Social Mobility of Deportees and Political Prisoners

Živilė Račkauskaitė. Pasipriešinimas sovietiniam režimui Lietuvoje aštuntajame dešimtmetyje 
Resistance Against the Soviet Regime in the Seventies and Eighties in Lithuania

 

KONFERENCIJOS - CONFERENCES

Tarptautinė konferencija „Nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų tyrimo problemos“

Helmut Müller-Enbergs. Valstybės saugumo ministerijos slaptojo darbo teorija ir praktika

 

IŠ ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES

Alisa Rupšienė. Išeivijos organizacijų vaduojamoji veikla. Šaltinių publikacijos

 

RECENZIJOS, ANOTACIJOS – REVIEWS, SUMMARYS

Juozapas Romualdas Bagušauskas. Lietuvos jaunimo pasipriešinimas sovietiniam režimui ir jo slopinimas, Vilnius, 1999, 447 p.

Rimantas Pleikys. Radijo cenzūra Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje 1948–1988 m.

 

KRONIKA – CRONICALS

MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras