LGGRTC LOGO

 

„Genocidas ir rezistencija“, 1999, Nr. 1(5)

 

Nuo 2000 m. sausio 1 d. žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ jau prenumeruojamas

 

Žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ bibliografija 1997–1999 Nr. 1–6

Turinys – Contents
 
STRAIPSNIAI – ARTICLES

Rimvydas Valentukevičius. Nusikaltimų žmoniškumui tyrimo Lietuvoje problemos
Problems of Investigation of Crimes Committed Against Humanity

Joachim Gauck. Apie sudėtingą suvokimo procesą

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio strategija
The Strategies of the Movement for the Liberation of Lithuania

Juozas Starkauskas. Ginkluotas sovietinis partinis aktyvas ir kiti sukarinti dariniai
Armed Soviet and Party Activists and Other Paramilitary Units

Juozas Banionis. Helsinkio susitarimų įtaka Lietuvos laisvės bylai
The Effect of Helsinki Agreements to the Issue of Freedom for Lithuania

Nijolė Maslauskienė. Lietuvos komunistų tautinė ir socialinė sudėtis 1939 m. pabaigoje–1940 m. rugsėjo mėn.
Social and National Composition of the Communists of Lithuania from the end of 1939 to September 1940

Vidas Grigoraitis. Lengvųjų automobilių nacionalizavimas Lietuvoje
Nationalisation of motorcars in Lithuania After Soviet Occupation

 

IŠ ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES

Giedrė Kilikevičienė. Lietuvos valstybės veikėjai Kraslage 1941–1954 m. (A. Stulginskis, J. Stanišauskis, S. Šilingas, J. Tonkūnas)

 

RECENZIJOS – REVIEWS

Kęstutis Girnius. Pavargęs, bet ne herojus...
(Liūtas Mockūnas,
Pavargęs herojus, Vilnius: Baltos lankos, 1997, 567 p.)

 

KRONIKA – CRONICAL

MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras