LGGRTC LOGO

 

„Genocidas ir rezistencija“, 1998, Nr. 2(4)

 

Nuo 2000 m. sausio 1 d. žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ jau prenumeruojamas

 

Žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ bibliografija 1997–1999 Nr. 1–6

Turinys – Contents
 
STRAIPSNIAI – ARTICLES
 
 
Juozas Starkauskas. MVD vidaus kariuomenės 4-osios divizijos antrasis veiklos periodas. 1946 m.
The MVD 4th Division Operation in Lithuania in 1946
 
Nijolė Žemaitienė. Generolo Jono Žemaičio vaidmuo partizaniniame kare
General Jonas Žemaitis’s Contribution to the Partisan War in Lithuania
 
Živilė Račkauskaitė. Pasipriešinimas sovietiniam režimui Lietuvoje septintajame–aštuntajame dešimtmetyje
The Youth Anti-Soviet Resistance Movement in Lithuania in the Seventies and Eighties
 
Laurynas Jonušauskas. Stasio Lozoraičio ir VLIK’o santykiai (1947–1948)
The Relationships Between Stasys Lozoraitis and the Chief Committee for Lithuania’s Liberation in 1947–1948
 
Viktorija Sakaitė. Žydų gelbėjimas
Rescue of Jews
 
Arūnas Bubnys. 253-iasis lietuvių policijos batalionas (1943–1944)
The Operation of the 253rd Lithuanian Police Battalion in 1943–1944

 

IŠ ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES
 
Arvydas Anušauskas. KGB planai Lietuvos nepriklausomybės 70-mečio išvakarėse (1988 m. vasario 16-oji)
KGB 5-osios tarnybos 2-ojo skyriaus viršininko pplk. V. Šiaudinio 1988 m. vasario 1 d. pažyma apie užsienio emigrantų ir kitų antisovietinių centrų veiklą prieš Lietuvos SSR
 
Mindaugas Pocius. „Nepatikimoji“ 50-oji lietuviškoji šaulių divizija
SSRS vidaus reikalų liaudies komisaro pavaduotojo, valstybės saugumo 2-ojo rango komisaro S. Kruglovo ir SSRS NKVD–NKGB įgaliotinio Lietuvai, valstybės saugumo komisaro I. Tkačenkos 1944 m. gruodžio 15 d. tarnybinis raštas SSRS vidaus reikalų liaudies komisarui L. Berijai

 

RECENZIJOS – REVIEWS
 
Arūnas Bubnys, Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), Vilnius, 1998, 608 p. S. Buchaveckas
 
 
KRONIKA – CRONICALS
 
 
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS
 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras