LGGRTC LOGO

 

„Genocidas ir rezistencija“, 1998, Nr. 1(3)

 

Nuo 2000 m. sausio 1 d. žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ jau prenumeruojamas

 

Žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ bibliografija 1997–1999 Nr. 1–6

Turinys - Contents

STRAIPSNIAI - ARTICLES


Juozas Banionis. Devintojo dešimtmečio Lenkijos lietuvių politinio gyvenimo bruožai KGB bylos „Tramplinas“ puslapiuose
An Outline of the Political Life of Lithuanian Ethnic Minority in Poland as Reported in the KGB File “Pass-Bridge”

Arvydas Anušauskas.
Du KGB slaptosios veiklos aspektai
Two Objects of the KGB Secret Activities

Juozas Starkauskas.
Čekistai pasieniečiai Lietuvoje pokario metais
KGB Frontier-Guards in Lithuania After the War

Kęstutis Kasparas.
Okupantų veiksmai siekiant demoralizuoti ir dezorganizuoti pasipriešinimą 1945 m. vasarą
Soviet Occupation Actions to Demoralise and Break up Lithuanian Resistance in the Summer of 1945

Saulius Grybkauskas.
Lietuvos vyriausybės reakcija į nacistinės Vokietijos politiką Klaipėdos krašto lietuvių atžvilgiu (1939 03 23–1940 06 15)
The Policy of the Government of the Republic of Lithuania with Respect to Lithuanian Population in the Nazi Germany Occupied Klaipėda Region

Arūnas Bubnys.
 Lietuvių viešoji policija ir policijos batalionai (1941–1944)
Lithuanian Public Police and Police Battalions in 1941–1944

IŠ ARCHYVŲ - FROM THE ARCHIVES

Mindaugas Pocius. SSRS NKVD–MVD Sekretoriato 1944–1959 m. „Ypatingieji aplankai“ – vienas iš naujausiųjų laikų istorijos šaltinių

Liudas Truska.
Lietuvos komunistų partijos pastangos likviduoti partizanų sąjūdį
LKP(b) CK 1947 m. gruodžio 12 d. nutarimas suaktyvinti kovą su lietuvių antisovietiniu sąjūdžiu
 
Mindaugas Pocius.
Vieningas lietuvių tautos atsakas J. Stalinui
L. Berijos 1945 m. liepos 12 d. laiškas J. Stalinui, V. Molotovui ir G. Malenkovui
B. Kobulovo, A. Apolonovo ir I. Tkačenkos 1945 m. liepos 12 d. laiškas L. Berijai


RECENZIJOS - REVIEWS

Knut Stang, Kollaboration und Massenmord. Die litauische Hilfspolizei, das Rollkommando Hamann und die Ermordung der litauischen Juden, Frankfurt am Main, 1996, 286 s. A. Anušauskas


KRONIKA - CRONICALS

MŪSŲ AUTORIAI - OUR AUTHORS
 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras