LGGRTC LOGO

 

KNYGOS

 

knyga

 

Kate Elizabeth Gross, Darien Rozentals, Letters from outside (The History of the Friends of the Prisoners), Sandy Bay, Tasmania: T.U.U. Lithuanian Studies Society, 2004, 122 p.

Tasmanijos (Australija) universitete įsikūrusio Lietuvos studijų sambūrio parengtame leidinyje supažindinama su XX a. devintajame dešimtmetyje Australijoje veikusios organizacijos „Friends of Prisoners“ istorija. Ši organizacija daugeliu atžvilgių buvo glaudžiai susijusi su Lietuva. 1980 m. vasarą važinėdamas po Australiją, Simas Kudirka pasiūlė mintį rašyti laiškus politiniams kaliniams Sovietų Sąjungoje, kadangi su kaliniais, kurie gaudavo laiškus iš Vakarų, anot jo, sovietinių kalėjimų prižiūrėtojai elgdavosi atsargiau. Po vieno tokio S. Kudirkos susitikimo su visuomene, vykusio Tasmanijos Hobarto mieste, grupelė šia idėja susidomėjusių asmenų įkūrė ekumeninio pobūdžio krikščionišką pagalbos draugiją, kurios tikslas buvo teikti moralinę pagalbą politiniams kaliniams SSRS. Pagrindiniai tokios pagalbos būdai buvo laiškų kaliniams ir jų giminėms rašymas bei maldos už juos. Nuo 1980 m. rudens iki 1987 m. šiai organizacijai vadovavo tėvas Gregorijus Jordanas SJ, o jos narių skaičius 1987 m. pasiekė beveik 2 tūkst. Tai buvo ne tik Australijos, bet ir Naujosios Zelandijos bei kitų pasaulio šalių gyventojai.

Be laiškų rašymo ir maldos už kalinius kampanijų organizavimo, taip pat buvo skleidžiama informacija apie tikinčiųjų ir represuotųjų už savo įsitikinimus padėtį Sovietų Sąjungoje. Jau nuo 1981 m. balandžio mėn. ši draugija leido biuletenį, kurį rengė lietuvis Algimantas Taškūnas, vienas aktyviausių jos narių per visą egzistavimo laikotarpį. Be to, buvo organizuojami susitikimai ir viešos paskaitos, kurias skaitė buvę politiniai kaliniai ar asmenys, gerai susipažinę su šia problema. Vienas iš tokių buvo ir kan. Michaelis Bourdeaux, 1969 m. Anglijoje įkūręs Kestono koledžą, kuris tyrinėjo religijos padėtį komunistų valdomuose kraštuose. Parašęs ne vieną knygą apie religijos padėtį Sovietų Sąjungoje, 1979 m. jis išleido ir specialiai Lietuvai skirtą studiją „Land of Crosses“, kuri buvo parengta pagal Kestono koledže sukauptus dokumentus. Britanijos–Lietuvos draugijos iniciatyva 2005 m. Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje planuojama surengti parodą, kurioje būtų pristatyta Kestono koledžo ir kan. M. Bourdeaux veikla bei jos reikšmė Lietuvai. Prie šios parodos organizavimo prisideda ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Šioje knygoje kan. M. Bourdeaux, kaip vienam iš „Friends of Prisoners“ aktyvių rėmėjų, taip pat skirta nemažai dėmesio. Be to, jis parašė šio leidinio įžanginį žodį. Be trumpos „Friends of Prisoners“ veiklos (1980–1991) apžvalgos, leidinyje įdėtos kai kurių žymiausių šios organizacijos globotų politinių kalinių – Viktoro Niitsoo, Nijolės Sadūnaitės, Irinos Ratušinskajos ir kitų – gyvenimo istorijos. Taip pat apžvelgiama sovietinė įkalinimo įstaigų sistema, pabrėžiamas griežto režimo psichiatrijos ligoninių vaidmuo; supažindinama su asmenimis, dalyvavusiais „Friends of Prisoners“ susitikimuose su visuomene; pateikiama svarbiausių įvykių, susijusių su organizacijos veikla, chronologija.

Arūnas Streikus

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2005-01-11
Pasiūlymai ir pastabos - daiva@genocid.lt

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras