LGGRTC LOGO

 

Genocidas ir rezistencija, 2004, Nr. 2(16)

 

Nuo 2000 m. sausio 1 d. žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ prenumeruojamas - indeksas 5290

STRAIPSNIAI - ARTICLES

Arūnas Bubnys

Kauno getas (1941–1944 m.)

The Kaunas Ghetto (1941–1944)

Juozapas Romualdas Bagušauskas

Komunistų partijos ideologinė apologetika slopinant tautos pasipriešinimą (1944–1953 m.)

Ideological Apologetics of the Communist Party in Suppressing National Resistance (1944–1953)

Mindaugas Tamošaitis

Kontroversiški V. Krėvės-Mickevičiaus parodymai apie 1940 m. Lietuvos okupaciją JAV Ch. J. Kersteno komitetui po Antrojo pasaulinio karo

Controversial Testimony of Vincas Krėvė-Mickevičius Concerning Lithuania’s Occupation in 1940 to the Kersten Committee of the U. S. Congress after the Second World War

Evaldas Gelumbauskas

Politinių kalinių bendruomenės susiformavimas ir pasipriešinimas GULAG’o ypatingojo režimo lageriuose (1948–1954 m.)

The Creation of the Community of Political Prisoners and Resistance in the GULAG Special Regime Camps (1948–1954)

KONFERENCIJOS - CONFERENCES

Saulius Samulevičius

LSSR MGB agentų smogikų teisinio įvertinimo problematika Lietuvoje

Justinas Žilinskas

Lietuvos laisvės kovotojų statuso pagal tarptautinę teisę klausimai ir MGB agentų smogikų bylos

Bernardas Gailius

Kaltinimo ir teismo argumentacija buvusių LSSR MGB agentų smogikų byloje

Birutė Burauskaitė

Vilniaus krašto ir Vakarų Baltarusijos lenkų, baltarusių, lietuvių ir žydų bendruomenės istorijos verpetuose 1939–1944 m. Mitai ir stereotipai

STUDENTŲ STUDIJOS – STUDENTS’ RESEARCH

Jurga Pukinskaitė

Glavlitas Lietuvoje 1953–1964 m.

Glavlit in Lithuania, 1953–1964

Iš ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES

Rimantas Zizas

Raudonųjų partizanų ir Pietryčių Lietuvos kaimų savisaugos ginkluoti konfliktai 1943 m.

Šarūnas Liekis

„Laivyno paradas“ ir neįvykusi Klaipėdos okupacija 1938 m. Nežinomi Lietuvos ir Vokietijos santykių puslapiai

Juozas Starkauskas

E. Teumino pranešimas apie padėtį Lietuvoje 1944 m.

ATMINTIS - MEMORY

Ričardas Čekutis

Partizanų spauda 1944–1953 m.

KRONIKA – CRONICALS

KNYGOS – BOOKS

MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2005-01-11
Pasiūlymai ir pastabos - daiva@genocid.lt

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras