LGGRTC LOGO Genocidas ir rezistencija

Nuo 2000 m. sausio 1 d. žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ prenumeruojamas - indeksas 5290

Turinys - Contents

STRAIPSNIAI - ARTICLES

Juozas Starkauskas

Komunistų partijos įtaka čekistams 1944–1953 m.

The Communist Party Influence on the Chekists, 1944–1953

Arūnas Streikus

Ideologinė cenzūra Lietuvoje 1956–1989 m.

Ideological Censorship in Lithuania, 1956–1989

Linas Veclauskas

Lietuvos įvaizdžiai antinacinėje lietuvių spaudoje

The Vision of Lithuania in the Lithuanian Anti-Nazi Press

Valentinas Brandišauskas

Lietuvos žydų turto likimas Antrojo pasaulinio karo metai

The Fate of Lithuanian Jews’ Assets during the Second World War

Juozas Banionis

Lietuvos laisvinimo veikla Vakaruose įsigalint detantui 1970–1974 m.

The Liberation of Lithuania in the West under détente, 1970–1974

KONFERENCIJOS - CONFERENCES

Arvydas Anušauskas

Lietuvių ir lenkų ryšiai. Bendrumo paieška

Ričardas Čekutis

Represijų palikimas – užduotis valstybei

Iš ARCHYVŲ - FROM THE ARCHIVES

Rimantas Zizas

Raudonųjų partizanų ir Pietryčių Lietuvos kaimų savisaugos ginkluoti konfliktai 1943 m.

ATMINTIS - MEMORY

Rimantas Stankevičius

„Vardas, tapęs legenda“

KRONIKA - CRONICALS

KNYGOS - BOOKS

ŽURNALO „GENOCIDAS IR REZISTENCIJA“ BIBLIOGRAFIJA. 2002-2003, Nr. 11-14

BIBLIOGRAPHY OF THE JOURNAL GENOCIDE AND RESISTANCE 2002-2003 11-14

MŪSŲ AUTORIAI - OUR AUTHORS

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-03-16
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras