LGGRTC LOGO GENOCIDAS IR REZISTENCIJA, NR. 2(14)

Nuo 2000 m. sausio 1 d. žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ prenumeruojamas – indeksas 5290

Turinys – Contents

STRAIPSNIAI – ARTICLES

Arūnas Bubnys

Vilniaus žydų žudynės ir Vilniaus getas (1941–1944)

Massacre of Vilnius Jews and Vilnius Ghetto (1941–1944)

Simonas Strelcovas

Chiune Sugihara ir Janas Zwartendijkas – Pasaulio Tautų Teisuoliai. Istorinės peripetijos tarp sovietinių struktūrų, žydų pabėgėlių ir jų gelbėtojų

Chiune Sugihara and Jan Zwartendijk: the Righteous of the World Nations. Historical Peripeteias among Soviet Structures, Jewish Refugees and Their Redeemers

Raminta Kšanytė

Okupacinė kariuomenė Lietuvoje 1990–1991 m.: problemos ir sprendimai

Occupational Army in Lithuania in 1990–1991: Problems and Solutions

Margarita Matulytė

Sovietinės fotografijos funkcijos ir specifika 1940–1953 m.

Functions and Specifics of Soviet Photography in 1940–1953

STUDENTŲ STUDIJOS – STUDENTS’ RESEARCH

Ramunė Briedienė

Lietuvių vaikai tremtyje: vaikų gelbėjimo ekspedicijos

Lithuanian Children in Exile: Expeditions to Rescue Children

Iš ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES

Juozas Starkauskas

Sovietinis prokuroras apie represinių struktūrų veiklą ir pasipriešinimo judėjimą Lietuvoje pokario metais

RECENZIJOS – REVIEWS

Dalia Kuodytė

Šešėlių žaismas (Liudas Truska, „1944–1953 metai: ką davė Lietuvai partizaninis karas?“, Akiračiai, 2003, kovas)

KRONIKA – CRONICALS

KNYGOS – BOOKS

MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-02-02
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras