LGGRTC LOGO

 

RECENZIJOS

 

Šešėlių žaismas (Liudas Truska, „1944–1953 metai: ką davė Lietuvai partizaninis karas?“, Akiračiai, 2003, kovas)

Vargu ar ką nors dar gali nustebinti prof. Liudo Truskos bandymai „griauti altorius“, kartu ir istorinės sąmonės stereotipus. Tai būtų verta visokeriopos pagarbos, jei būtų daroma korektiškai tiek atrenkant faktus, tiek juos apibendrinant. Deja, rašinys „1944–1953 metai: ką davė Lietuvai partizaninis karas?“, mano manymu, neatitinka šių nuostatų. Norėčiau pareikšti kelias pastabas dėl gerbiamo profesoriaus teksto. (TĘSINYS ŽURNALE „GENOCIDAS IR REZISTENCIJA“)

Dalia Kuodytė