LGGRTC LOGO

 

„Genocidas ir rezistencija“, 2003, Nr. 1(13)

 

Nuo 2000 m. sausio 1 d. žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ jau prenumeruojamas

TURINYS

STRAIPSNIAI - ARTICLES

Arūnas Streikus

Ateistinės propagandos pobūdis Lietuvoje 1975–1988 m.

Character of the Atheist Propaganda in Lithuania in 1975 to 1988

Arūnas Bubnys

Lietuvių saugumo policija ir holokaustas (1941–1944)

Lithuanian Security Police and the Holocaust (1941–1944)

Arvydas Anušauskas

Kai kurie lietuvių rezistencijos fenomeno bruožai

Some Features of the Lithuanian Resistance Phenomenon

KONFERENCIJOS - CONFERENCES

Pasipriešinimas totalitarinėms sistemoms Antrojo pasaulinio karo metu Vilniaus regione

Algirdas Jakubčionis

Vilniaus krašto atgavimas ir Lietuvos nepriklausomynės netekimas

Sigitas Jegelevičius

Okupacija ir kolaboravimas Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais

Valentinas Brandišauskas

Lietuviškoji valdžios institucija Vokietijos–TSRS karo pradžioje: jos veiklos bruožai, kompetencija bei pozicija tautinių santykių srityje (Vilniaus miesto komiteto pavyzdžiu)

Arūnas Bubnys

Lietuvių ir lenkų pasipriešinimo judėjimai 1942–1945 m.: sąsajos ir skirtumai

Arvydas Anušauskas

Tautinių-kultūrinių pokyčių prielaidos Rytų Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais

Pilietinio pasipriešinimo diena

Arvydas Anušauskas

KGB reakcija į 1972 m. įvykius

Mindaugas Žiūkas

Jaunimo pasipriešinimas ir KGB veikla XX devintojo dešimtmečio pradžioje

Arūnas Streikus

Tikinčiųjų teisių sąjūdis Lietuvoje: didžiausio aktyvumo dešimtmetis (1972–1982 m.)

STUDENTŲ STUDIJOS - STUDENTS' RESEARCH

Ramūnas Labanauskas

Eucharistijos bičiulių sąjūdžio ištakos ir raida 1969–1973 m.

The Beginning and the Development of the Fellows of Eucharist Movement (1969–1973)

IŠ ARCHYVŲ - FROM THE ARCHIVES

Rimantas Zizas

Sovietinės represijos ir pasipriešinimas joms Onuškio valsčiuje (Trakų aps.)

Lietuvos Helsinkio grupės atstovo dr. A. Statkevičiaus 1988 m. rugsėjo 15 d. liudijimas Saugumo ir bendradarbiavimo Europos komisijos Jav Kongrese sesijoje. Sesijos stenograma

KRAŠTO LAISVĖS KOVOS - REGIONAL STRUGGLE FOR FREEDOM

Juozas Jankauskas

Lietuvos kariuomenės karininkai – antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo dalyviai

RECENZIJOS - REVIEWS

Dalia Kuodytė

Pasipriešinimo istorija: tyrimas tęsiamas (Kęstutis Kasparas, Lietuvos karas, Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999, p. 620; Kęstutis Kasparas, Lietuvos laisvės armija, Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2002, p. 288)

KRONIKA - CRONICALS

KNYGOS - BOOKS

MŪSŲ AUTORIAI - OUR AUTHORS

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-02-02
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras