LGGRTC LOGO

 

„Genocidas ir rezistencija“, 2002, Nr. 1(11)

 

Nuo 2000 m. sausio 1 d. žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ jau prenumeruojamas

 
Turinys – Contents
STRAIPSNIAI – ARTICLES
Egidijus Jaseliūnas

Periodinės savilaidos formavimasis: sovietinio disidentizmo reiškinys ir Lietuvos katalikiškasis judėjimas

Uprise of Periodical Samizdat: Phenomenon of Soviet Dissidentism and Lithuaninian Catholic Movement

Juozas Banionis
Madrido konferencija: aktyvinamas Lietuvos laisvės bylos kėlimas

Madrid Conference: Promoting the Process of Lithuania Independence Case

Rimantas Zizas
Vietinė savisauga (savigyna) Lietuvoje nacių Vokietijos okupacijos metais (1941–1944)

Local Defence (Self-Defence) in Lithuania during the Nazi German Occupation (1941–1944)

Juozas Starkauskas
Apie dar vieną stalininio laikotarpio teroro organą – troikas ir petiorkas

About one more Organ of the Stalinist Period – Troikas and Petiorkas

KONFERENCIJOS – CONFERENCES
Valentinas Brandišauskas
Konferencija Vokietijos lietuvių kultūros centre
Arūnas Streikus
Apie tarptautinį Bažnyčios istorikų bendradarbiavimą ir jo rezultatus
STUDENTŲ STUDIJOS – STUDENT'S RESEARCH
Linas Tatarūnas
Lietuvos žydų nacionalinis judėjimas už teisę išvykti į Izraelį

Jewish National Movement in Lithuania For the Right to Leave to Israel

IŠ ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES
Gražina Stanionytė-Zujienė
Dr. Vladas Ingelevičius ir Lietuvos Raudonojo kryžiaus veikla vokiečių okupacijos metais
Rimantas Zizas
Žudynių Kaniūkuose pėdsakais
RECENZIJOS – REVIEWS

Lietuvos žydų žudynės lietuvių ir žydų santykių kontekste (Lietuvos žydų žudynių byla: Dokumentų ir straipsnių rinkinys. Sudarė Alfonsas Eidintas, Vilnius, 2001, 823 p.). Valentinas Brandišauskas

Dvigubas žurnalo „Laisvės kovų archyvas“ jubiliejus (Laisvės kovų archyvas, 2001, Nr. 29, 30). Juozas Starkauskas

KRONIKA – CRONICALS
KNYGOS – BOOKS
ŽURNALO „GENOCIDAS IR REZISTENCIJA“ BIBLIOGRAFIJA. 2000–2001, Nr. 7–10
BIBLIOGRAGRAPHY OF THE JOURNAL GENOCIDE AND RESISTANCE 2000–2001, No. 7–10
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS
 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras