LGGRTC LOGO

 

Su pokario istorija jaunimas susipažįsta stovyklose

 

Pusė amžiaus skiria mus nuo pokario kovų. Atslūgus politiniams potvyniams, tų dienų įvykiai iškyla lyg užmirštos istorijos salos. Iš per pastarąjį dešimtmetį išleistų leidinių visuomenė sužino, kokias paslaptis saugojo Dzūkijos šilai ir Žemaitijos gojai. Istorijos aimana sklinda iš po Lietuvos pokario slenksčių ir užverstų šulinių. Praeitis beldžiasi į nūdienos gyvenimą tremtinių ir Laisvės kovotojų prisiminimais. Prasideda skaudus amžių dialogas, kuriame dalyvauja visos kartos, kuriame negali likti abejingų.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) savo veikla inicijuoja įvairias to dialogo formas.Viena iš jų – pažintinės vasaros poilsio stovyklos pagal LGGRTC programą „Pokario istorija jaunimui“. Šios programos tikslas – perteikti jaunimui istorines žinias apie rezistenciją, jos ideologiją, struktūrą, apie sudėtingą pokario laikotarpį. Pagal šią programą 2000-aisiais Molėtų rajone, Alantoje veikė pažintinė vasaros poilsio stovykla „Vytauto apygarda“. Šių metų liepą tokia stovykla, supažindinanti su Dainavos apygardos partizanų veikla, pakvietė jaunimą į Merkinę Varėnos rajone. Rugpjūčio mėnesį Tauragės rajone, Sakalinėje LDK Kęstučio motorizuoto pėstininkų bataliono teritorijoje surengta pažintinė vasaros poilsio stovykla „Kęstučio apygarda“. Iš esmės abiejų šių stovyklų programa buvo panaši – susitikimai su Laisvės kovų dalyviais, diskusijos, viktorinos, partizanų bunkerių, mūšių ir žūties vietų lankymas, sporto varžybos ir kt.

Panašūs ir stovyklautojų atrankos principai – visi moksleiviai yra rašinių konkurso „Lietuvos kovų už Laisvę, kariuomenės ir netekčių istorija“ dalyviai ir nugalėtojai.

Taigi Merkinėje stovyklavo Alytaus, Druskininkų, Lazdijų, Varėnos rajonų bei Vilniaus miesto mokyklų jaunimas, o Sakalinėje – Tauragės, Raseinių, Jurbarko ir Vilniaus miesto moksleivija.

Stovyklose dalyvavo ir jaunųjų šaulių atstovai iš Alytaus bei Tauragės rinktinių. Abiem stovykloms vadovavo Jaunimo integracijos galimybių centro specialistai.

Į renginius buvo atvykę Lietuvos Respublikos Seimo narys Algis Kašėta, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis, Lietuvos šaulių sąjungos vadas Juozas Širvinskas, Adolfo Ramanausko-Vanago duktė Auksė Skokauskienė, KASP RTG Varėnos štabo vadas Dainius Polekauskas.

Kartu su jaunimu partizaniškas dainas dainavo liaudies dainų atlikėja Veronika Povilionienė. Paskaitas apie NATO skaitė Krašto apsaugos ministerijos lektorius Marius Alekna. Didelio susidomėjimo sulaukė ir pulkininko Stasio Levulio paskaita „Šauktinis karys šiuolaikinėje Lietuvos kariuomenėje“.

„Dainavos apygardos“ stovykloje moksleiviai bendravo su dabartiniu „Dainavos apygardos“ partizanų vadu Kazimieru Savičiumi, Laisvės kovų dalyviais Vytautu Nenartoniu, Vytautu Kaziulioniu, Juozu Jakavoniu. Surengė išvykas į Perloją, Liškiavą, Druskininkus, lankėsi Dainavos apygardos vadavietėje Kasčiūnuose, Panaros mūšio vietoje, Merkinės kryžių kalnelyje, Laisvės kovų ir kančių muziejuje, kitose atmintinose vietovėse.

„Kęstučio apygardos“ stovyklautojai turėjo progos susitikti su dabartiniu Vakarų srities partizanų vadu plk. Leonu Laurinsku, rezistencijos dalyviais Nina Nausėdaite, Ona Leščinskaite-Švediene, Juozu Nociumi, Pranu Rindoku, Vladu Meškausku.

Kartu su kovotojais moksleiviai aplankė partizanų kapus Eržvilko kapinėse, uždegė žvakeles prie atminties memorialų Tauragės ir Skaudvilės krašto rezistentams, padėjo gėlių prie P. Paulaičio paminklinės lentos Jurbarke, lankėsi Kęstučio apygardos Žaliagirio (Butageidžio) rinktinės partizanų žūties vietoje Stirbaičiuose.

Istorikas Vytenis Almonaitis ekskursijos po atmintinas „Kęstučio apygardos“ vietas metu visus supažindino su Tauragės krašto Laisvės kovų paminklais Upynoje, Žygaičiuose, Žvingiuose, papasakojo apie partizaninių kovų eigą ir veikusias organizacines struktūras.

Iš Jaunimo integracijos centro specialistės Kamilės Karpytės atliktos sociologinės apklausos galima spręsti apie stovyklų renginius, jų populiarumą bei vertinimą. Stovyklautojus ypač sudomino Genocido aukų muziejaus parengtos parodos apie Lietuvos kariuomenę ir partizanų kovų apygardas. Visiems patiko partizanų dainų vakarai prie laužo, istoriniai vaidinimai „Gyvi nepasiduosime“. Jaunimas galėjo dalyvauti orientaciniuose žaidimuose „Mėnulis mano saulė“ ir „Taškų taškai“. Merkinėje trasas parengė ir su orientacinio sporto pagrindais supažindino alytiškis sporto meistras Antanas Pauža. Sakalinėje naktinį orientacinį žygį padėjo suorganizuoti kariškiai. Moksleiviai buvo supažindinti su karinės ginkluotės ir ekipuotės parodomis, dalyvavo Laisvės kovų krepšinio, tinklinio ir futbolo čempionatuose.

Galutiniais apklausų duomenimis, tiek „Dainavos apygardos,“ tiek „Kęstučio apygardos“ vasaros poilsio stovyklos sulaukė teigiamo dalyvių įvertinimo – jaunimas pailsėjo, naudingai praleido laiką ir susipažino su pokario istorija.

Stovyklų uždarymo metu LGGRTC Generalinė direktorė Dalia Kuodytė padėkojo visiems vadovams, organizatoriams bei rėmėjams ir įteikė jiems atminimo medalius, o patiems stovyklautojams – LGGRTC sertifikatus.

Ona Suncovienė

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras