LGGRTC LOGO

 

„Genocidas ir rezistencija“, 2001, Nr. 2(10)

 

Nuo 2000 m. sausio 1 d. žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ jau prenumeruojamas

 
Turinys – Contents
 
STRAIPSNIAI – ARTICLES
Natalija Lebedeva
Lenkijos ir Baltijos šalių gyventojų trėmimas į SSRS 1939–1941 m.: panašumai ir skirtumai

The Deportation of the Polish and Baltic Population to the USSR in 1939–1941: its Regional Specifics

Petras Stankeras
Aukščiausioji vokiečių SS ir policijos vadovybė Lietuvos generalinėje srityje 1941–1944 m.

The Highest German SS and Police Authorities in the Lithuanian General Region in 1941–1944

Arūnas Bubnys
Lietuvių policijos batalionai Pskovo srityje ir Kurše: 13-asis ir 10(256)-asis batalionai (1942–1945)

Lithuanian Police Battalions in Pskov Region and in Kuršas: the 13th and 10(256)th (1942–1945)

Rimantas Zizas
Vietinė savisauga (savigyna) Lietuvoje nacių Vokietijos okupacijos metais (1941–1944)

Local Defence (Self-Defence) in Lithuania during the Nazi German Occupation (1941–1944)

Juozapas Romualdas Bagušauskas
Užsienio radijo laidos tautos kovoje dėl laisvės sovietinio režimo metais

The Contribution of Foreign Radio Stations to Nation’s Struggle for Freedom during the Years of Soviet Regime

Laurynas Jonušauskas
Lietuvos diplomatinis atstovavimas Prancūzijoje septintajame dešimtmetyje. Krizė

Diplomatic Representation of Lithuania in France in the 1970. The Crisis

KONFERENCIJOS – CONFERENCES
Seminaras-diskusija „Terminija naujausiųjų laikų istorijoje“
Arvydas Anušauskas
„Genocido“ sąvoka Lietuvos istorijoje
Justinas Žilinskas
„Genocidas“ – sąvokos traktuotė Lietuvoje ir užsienyje
Vytautas Berenis
Holokausto problema: funkcionalistų ir intencionalistų mokyklos
Algirdas Jakubčionis
Antrojis okupacija – reokupacija
Česlovas Bauža
Politinių terminų ir sąvokų konvekcionalumo prielaidos tiriant komunistinio režimo Lietuvoje istoriją
Trumpas sąvokų žodynas
STUDENTŲ STUDIJOS – STUDENT'S RESEARCH
Agnė Fabijonavičiūtė
Lietuvių gyventojų pabėgimai ir mėginimai ištrūkti iš Sovietų Sąjungos

Cases and Efforts to Escape from the Soviet Union by Lithuanians

RECENZIJOS – REVIEWS
1941 m. Birželio sukilėliai – tautos didvyriai ar nacių agentai? (1941 m. Birželio sukilimas: Dokumentų rinkinys. Sudarė Valentinas Brandišauskas. Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras, Vilnius, 2000, 380 p.). Liudas Truska

2-asis savisaugos batalionas. Faktai ir šmeižtai (Arūnas Bubnys, „Lietuvių policijos 2-asis (Vilniaus) ir 252-asis batalionai (1941–1944)“, Genocidas ir rezistencija, 2000, Nr. 2(8)). Henrikas Kudreikis

Atsakymas ponui H. Kudreikiui. Arūnas Bubnys
KONKURSO „LIETUVOS KOVŲ UŽ LAISVĘ, KARIUOMENĖS BEI NETEKČIŲ ISTORIJOS“ NUGALĖTOJŲ RAŠINIAI
Agnė Petrauskaitė
Priesaika gyventi laisvai
Kristina Garalevičiūtė
Vėliava
Milda Navickaitė
Mano gyvenimo žvaigždė
KRONIKA – CRONICALS
Didžiosios Kovos partizanų apygarda
Su pokario istorija jaunimas susipažįsta stovyklose
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras