LGGRTC LOGO

 

„Genocidas ir rezistencija“, 1997, Nr. 1

 

Nuo 2000 m. sausio 1 d. žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ jau prenumeruojamas
 
Žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ bibliografija 1997–1999 Nr. 1–6

Turinys - Contents

STRAIPSNIAI - ARTICLES

Mindaugas Pocius. MVD-MGB specialiosios grupės Lietuvoje (1945–1959)
Special MVD-MGB Troops in Lithuania (1945–1959)

Juozas Starkauskas. Fronto užnugario apsaugos NKVD kariuomenės veikla Lietuvoje (1944–1945)
The Activities of NKVD Forces of Rear Defence Fronts in Lithuania (1944–1945)

Inga Petravičiūtė. Sovietinio saugumo struktūra ir funkcijos Lietuvoje (1941–1954)
The Structure and Functions of Soviet Security in Lithuania (1941–1954)

Vidmantas Tūtlis. Tragiškų įvykių sūkuryje parašytų memuarų savitumai
The Peculiarities of Memoirs Written in the Vortex of Tragic Events

Audronė Janavičienė. Sovietiniai diversantai Lietuvoje (1941–1944)
Soviet Saboteurs in Lithuania (1941–1944)

Arūnas Streikus. Sovietų valdžios antibažnytinė politika (1953–1967)
Soviet Anti-Catholic Church Activities (1953–1967)

Arūnas Bubnys. Vokiečių ir lietuvių saugumo policija (1941–1944)
German and Lithuanian Security Police (1941–1944)IŠ ARCHYVŲ - FROM THE ARCHIVES

Arvydas Anušauskas. NKVD kariuomenės dokumentai Rusijos karo archyve


RECENZIJOS - REVIEWS

Heinrihs Strods. Latvijas nacionalo partizanu karš, 1944­1956

Nijolė Gaškaitė. Pasipriešinimo istorija. 1944-1953 metai


KRONIKA - CRONICALS

MŪSŲ AUTORIAI - OUR AUTHORS      
 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras