LGGRTC LOGO

 

KULTŪRINIO GYVENIMO SOVIETIZAVIMAS LIETUVOJE 1940–1990 M.

 

2003–2008 metų programa

Programos koordinatorius – dr. Arūnas Streikus, tel. 8 685 78817

Programos dalyviai: dr. Juozas Bagušauskas, Margarita Matulytė (Lietuvos dailės muziejus)

Pagrindinės tyrimo kryptys:

1)

Bendri sovietų valdžios kultūrinės politikos Lietuvoje bruožai ir jos vykdymo mechanizmai

2)

Ideologinė apologetika naikinant tautos mentalitetą

3)

Sovietinė žiniasklaida ir knygų leidyba

4)

Ideologinė cenzūra

5)

Istorinės atminties politika

6)

Meninės kūrybos varžymas

7)

Tautinė asimiliacija

8)

Sovietinės ir tradicinės šventės

9)

Sovietinė fotografija

10)

Kultūrinė rezistencija

Publikuoti tyrimai:

A. Streikus

1) Ateistinės propagandos pobūdis Lietuvoje 1975–1988 m., Genocidas ir rezistencija, 2003, 1, p. 7–21.

2) Ideologinė cenzūra Lietuvoje 1956–1990 m., Genocidas ir rezistencija, 2004, 1, p. 43–67.

M. Matulytė

Sovietinės fotografijos funkcijos ir specifika 1940–1953 m., Genocidas ir rezistencija, 2003, 2, p. 69–101.

Šiuo metu atliekami darbai:

1) Dokumentų rinkinys ,,Ideologija, politika ir kultūra” (rengėjai A. Streikus ir J. Bagušauskas)

2) Mokslinis tyrimas ,,Fotomeno raiška kultūros sovietizavimo kontekste: pirmasis LSSR fotomenininkų veiklos dešimtmetis (1969–1979)” (M. Matulytė)

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-03-31
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras