LGGRTC LOGO

 

RUCH OPORU W LATACH 1939–1945.

 

SEMINARIUM

Polsko-litewska lekcja historii

Stosunki polsko-litewskie w XX wieku były niezwykle skomplikowane. Przełożyło się to na ruchy oporów obu narodów, które powstały po okupacji Polski i Litvy w latach 1939–1940. Póżniej powstały stąd różnice w poglądach obu stron na temat okupantów, na temat działalności litewskich batalionów ochronnych i Saugumy oraz Armii Krajowej. Wszystko to powinno jeszcze raz być omówione i zostać przedmiotem dyskusji.

PROGRAMA
3 GRUDNIA 1999 r.

Jan Król, Wicemarszałek Sejmu RP, współprzewodniczący Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Poselskiego Sejmów RL i RP

Andrius Kubilius, Pierwszy wiceprzewodniczący Sejmu RL, współprzewodniczący Litewsko-Polskiego Zgromadzenia Poselskiego Sejmów RL i RP.

Referaty

Dr. Henryk Piskunowicz
Okręg Wileński AK i jego stosunek do ludności cywilnej.

Dr. Rimantas Zizas
Na pograniczu konfliktu polsko-litewskiego: życie wsi litewskich w latach 1943–1944.

Dr. Sigitas Jegelevičius
Litewski samorząd a niemieckie władze okupacyjne: między kolaboracją a ruchem oporu.

Dr. Jaroslaw Wolkonowski
Rozmowy niemiecko-polskie: dyplomacja czy  zmowa?

Dr. Krzysztof Tarka
Polski i litewski ruch oporu w kontekście polityki aliantów.

Dr. Kęstutis Girnius
Litewski ruch oporu a Zachód.

Dr. Arūnas Bubnys
Litewski i polski ruch oporu w latach 1942–1945. Podobieństwa i różnice.

Dr. Andrzej Chmielarz
Związek Sowiecki a polski i litewski ruch oporu.

Uczestnicy dyskusji strony litewskiej:
prof. Egidijus Aleksandravičius, prof. Alfredas Bumblauskas, prof. Antanas Tyla, prof. Zigmas Zinkevičius, hum. m. dr. Regina Žepkaitė, doc. Sigitas Jegelevičius, doc. Antanas Kulakauskas, doc. Algimantas Kasparavičius, doc. Algis Kasperavičius, dr. Arvydas Anušauskas, dr. Arūnas Bubnys, Kazimieras Garšva, dr. Kęstutis Girnius, dr. Algirdas Jakubčionis, dr. Nastazija Kairiūkštytė, Dalia Kuodytė, dr. Česlovas Laurinavičius, dr. Mindaugas Tamošiūnas, Jonas Vercinkevičius, dr. Rimantas Zizas, Stanislovas Buchaveckas etc.


Uczestnicy dyskusji strony polskiej:
Prof. Tomasz Strembosz, dr. Andrzej Chmielarz, prof. Andrzej Ajenenkiel, dr. Piotr Niwiński, dr. Lech Iwanowski, dr. Henryk Piskunowicz, dr. Jarosław Wołkonowski, dr. Krzysztof Tarka, mgr. Helena Posierbska, inż. Ludwik Swida, mgr. Henryk Szostakowski, dr. Irena Mikłaszewicz, mgr. Seweryn Tom, inż. Zygmunt Kłosiński, prof. Witold Czarnecki, inż. Władysław Michałowski etc.


Organizatorzy:
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras,
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas,
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy
Światowy związek Zołnierzy armii krajowej okręg Wileński
 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras