LGGRTC LOGO LGGRTC darbuotojų vizitai 1999, 2000, 2001, 2002 m. archyvas

1999 04 8-10  Taline vykusioje konferencijoje “Sovietų ir vokiečių okupacijos Baltijos valstybėse 1939-1989 m.” dalyvavo GRT departamento direktorius dr. A. Anušauskas ir darbuotojai dr.V. Brandišauskas, A.Streikus. Susipažinta su Baltijos valstybėse vykdomomis demografinėmis ir kt. tyrimų programomis. Konferenciją organizavo Baltijos studijų fondas - “Association for the advencement of Baltic studies”.

1999 05 07 LR Švietimo ir mokslo ministerijoje LGGRTC generalinė direktorė D. Kuodytė ir Memorialinio departamento direktorius K. Dumčius susitiko su viceministre p. G. Paliokiene. Aptartos institucijų bendradarbiavimo galimybės.

1999 05 13-17 Leidybos skyriaus vadovė K. Kalniuvienė dalyvavo Varšuvos tarptautinėje knygų mugėje. Leidiniai pristatyti tarpininkaujant Leidėjų asociacijai.

1999 05 27-30 LGGRTC generalinė direktorė D. Kuodytė dalyvavo konferencijoje “Pabėgėlių ir emigrantų amžius: deportacijos, nuolatinės gyvenamosios vietos praradimas jėga arba iškėlimas į kitas vietas ir kaip tai atsispindi Europos tautų sąmonėje”. Konferencija rengiama Vokietijoje Viadrina universitete Frankfurte. D. Kuodytė skaitė pranešimą “Išlaikyti gyvą atmintį - LGGRTC bei Genocido aukų muziejaus patirtis.”

1999 09 28-29 Baltijos asamblėjos konferencijoje LR Seime pranešimą "Trėmimai, represijos, ginkluotas pasipriešinimas okupantams" skaitė LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė.

1999 10 04 LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė ir Memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius Švietimo ministerijoje kalbėjosi su viceministre Palioniene dėl konkurso "Lietuvos laisvės kovų ir kančių istorija" pravedimo mokyklose.

1999 10 06 ir 10 19 LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė dalyvavo Kultūros ministerijoje Tuskulėnų memorialo komisijos posėdyje.

1999 10 07. Nijolė Žemaitienė konferencijoje Pandėlio vidurinėje mokykloje skaitė pranešimą "Pasipriešinimo judėjimas Rokiškio rajone ir Pandėlio apylinkėse".

1999 10 18-22. Travemiundėje, Vokietijoje, Ostsee-akademijoje vyko konferencija "Moterų likimai karo metais ir pokaryje" Šioje konferencijoje pranešimą "Lietuvos moterų likimai sovietinėje okupacijoje" skaitė p. Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė.

1999 10 22-24. Toje pačioje akademijoje vyko konferencija "Deportacijos, išvarymai ir perkėlimai Vidurio ir Rytų Europoje". Šioje konferencijoje buvo perkaitytas dr. Arvydo Anušausko pranešimas "Deportacijų ir perkėlimų įtaka Lietuvos visuomenei".

1999 10 23-24. Čikagoje vykusiame Amerikos lietuvių XIII kongreso simpoziume "Sutartinai dirbkime Lietuvai" pranešimą "Lietuvos nuostoliai skaitė LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė.

1999 10 27-11 01. Bulgarijoje, Sofijoje vykusioje konferencijoje "Disidentinis judėjimas Rytų Europoje" pranešimą "Lietuvos neginkluotas pasipriešinimas sovietiniam režimui" skaitė Birutė Burauskaitė.

1999 11 11 LGGRTC generalinė direktorė dalyvavo Kultūros ministerijoje Grūto parko problemos svarstyme.

1999 11 16 LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė Vyriausybėje priiminėjo gyventojus.

1999 11 16 LGGRTC generalinė direktorė LR Seime atsakinėjo į Seimo narių klausimus.

1999 11 17. Broniaus Krivicko 80-čio minėjime Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabe Vilniuje Nijolė Žemaitienė skaitė pranešimą "Bronius Krivickas - partizanas, poetas, politikas".

1999 11 18. Marijampolės apskrities Švietimo centre V. Brandišauskas skaitė paskaitą "Holokaustas Lietuvoje: lyginamoji analizė, naujausių tyrimų problema ir būklė".

1999 11 19. Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje vykusiame B. Krivicko 80-čio minėjime N. Žemaitienė skaitė pranešimą "B. Krivickas - Rytų Lietuvos srities štabo pareigūnas".

1999 11 20. LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė ir Memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius Radviliškyje dalyvavo paminklo pergalei prieš bermontininkus atidengimo iškilmėse.

1999 11 23. LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė dalyvavo LR Prezidentūroje apdovanojimų įteikimo ceremonijoje.

1999 12 03 LR Seime vykusiame seminare A. Bubnys skaitė pranešimą "Lietuvių ir lenkų pasipriešinimo judėjimai 1942-1945 m.: sąsajos ir skirtumai".

1999 12 14 LGGRTC generalinė direktorė susitiko Švietimo ministerijos darbuotojais dėl konkurso "Lietuvos kovų ir kančių istorija"

1999 12 17 Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos organizuojamoje konferencijoje V. Brandišauskas skaitė pranešimą apie 1941 m. Birželio sukilimą Marijampolės apskrityje.

(Informaciją surinko M.Jakimavičienė)

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras