LGGRTC LOGO

LGGRTC darbuotojų vizitai

1999, 2000, 2001, 2002 m. archyvas

2002 01 23. Vilniaus universitete vykusiame seminare „Sovietų ir nacių okupacijų psichologinių pasekmių istorinis kontekstas“ dalyvavo LGGRTC gen. direktorė Dalia Kuodytė, Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė, GRTD direktorius Arvydas Anušauskas ir kt.

2002 02 07. LGGRTC gen. direktorė Dala Kuodytė ir Memorialinio departamento skyriaus vedėja Dalia Rudienė dalyvavo KAM'e vykusiame pasitarime su viceministru J. Geču dėl mokinių rašinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija“.

2002 02 7–8. Lenkijoje Varšuvoje su Lenkijos tautinės atminties instituto, Fundacija Karta vadovais prof. Leon Keries, dr. Pawel Machcewicz, dr. Piotr Ivinski, Z. Gluza ir kt. susitiko ir kalbėjosi dėl tolesnio bedradarbiavimo Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius Arvydas Anušauskas.

2002 02 12. LR Seime vykusiame fotografijų parodos „Užmaršties karas“ atidaryme dalyvavo LGGRTC gen. direktorė Dalia Kuodytė ir Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė.

2002 02 15. GRTD departamento direktorius Arvydas Anušauskas skaitė paskaitą „Spec. priemonių taikymas kovoje su rezistencija“ Lietuvos Šaulių Sąjungos Vilniaus apskrities šauliams.

2002 02 16. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolencijos centre organizuotoje koferencijoje „Žydai kariai savanoriai kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės 1918–1923 m.“ dalyvavo LGGRTC gen. direktorė Dalia Kuodytė ir GRTD direktorius Arvydas Anušauskas.

2002 02 22–24. Budapešto muziejaus „Teroro namai“ atidarymo iškilmėse dalyvavo LGGRTC gen. direktorė Dalia Kuodytė.

2002 03 07. LGGRTC gen. direktorė Dala Kuodytė dalyvavo Kaune vykusioje Lietuvos Šaulių Sąjungos konferencijoje.

2002 03 11–13. GRTD direktorius Arvydas Anušauskas dalyvavo tartautiniame seminare „II pasaulinio karo atmintinos vietos ir švietimo programos“, įvykusiame Prancūzijoje de la memoire D' Oradour-sur-Glane centre.

2002 03 20. LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė ir Genocido aukų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis dalyvavo susitikime su Druskininkų meru Malinausku. Kalbėta apie Tremties ir rezistencijos muziejaus ekspoziciją.

2002 03 29. Genocido aukų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis ir Memorialinio departamento specialistai V. Molienė, D. Žygelis, A.Višniūnas buvo išvykę į Druskininkus dėl Tremties ir rezistencijos muziejaus patalpų.

2002 04 04. Pasaulio lituanistų asociacijos Istorijos skyriaus ir Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros organizuotoje konferencijoje „Lietuva Europos istorijos ir ultūros kontekste. Senovės baltų ir Lietuvos indėlis“ pranešimą „Vienų vieni – lietuvių pasipriešinimo fenomenas Lietuvoje“ skaitė GRTD direktorius Arvydas Anušauskas.

2002 04 08. LGGRTC, LR Seimo Žmogaus teisių komiteto ir Tolerancijos centro organizuotoje konferencijoje Atsakomybės politika Lietuvoje. Karo nusikaltimų ir genocido tyrimai bei vertinimai 1992–2002 m. įvadinį žodį skaitė LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė. Pranešimus „Karo nusikaltimų ir genocido padarinių istoriniai tyrimai1992–2002 m.“ skaitė GRTD direktorius Arvydas Anušauskas ir „Institucijų sąveika, tiriant nusikaltimus žmoniškumui“ – Specialiųjų tyrimų skyriaus vadovas Rytas Narvydas.

2002 04 09. LR Seime pranešimą „Atsakomybės politika Lietuvoje“ skaitė LGGRTC gen. direktorė Dalia Kuodytė.

2002 04 16. LAKS kvietimu Karininkų ramovėje pranešimą „Politinis sprendimas dėl kariuomenės nepanaudojimo 1939–1940 m.“ skaitė GRTD direktorius Arvydas Anušauskas.

2002 04 23. LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė ir Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė Anykščiuose susitiko su Anykščių meru ir kalbėjosi dėl vaikų vasaros stovyklos.

2002 05 04. Kaune vykusioje Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio dalyvių suvažiavime dalyvavo LGGRTC gen. direktorė Dalia Kuodytė.

2002 05 17. LGGRTC gen. direktorė Dalia Kuodytė ir GRTD direktorius Arvydas Anušauskas dalyvavo Kaune surengtoje konferencijoje apie holokaustą.

2002 05 22–23. Maskvoje surengtame Rusijos federacijos „Savitarpio supratimo ir susitaikymo" ir Vokietijos „Atmintis, atsakomybė ir ateitis" fondų bei Lietuvos ir Latvijos atstovų susitikime-pasitarime dėl Vokietijos mokamų kompensacijų už prievartinius darbus II pasaulinio karo metais dalyvavo LGGRTC gen. direktorė Dalia Kuodytė ir LGGRTC teisės ir personalo skyriaus vadovas A. Stankevičius.

2002 06 12–14. GRT departamento direktorius Arvydas Anušauskas dalyvavo Rygoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Sovietinis okupacinis režimas Baltijos šalyse 1944–1959 m.: politika ir jos padariniai“ ir skaitė pranešimą tema „Komunizmo nusikaltimai Lietuvoje (1944–1953 m.) – istorinė statistinė apžvalga“.

2002 06 13. GRTD Archyvinio vardynų skyriaus vadovė Birutė Burauskaitė LR Seime skaitė pranešimą „Birželio 14-oji“.

2002 06 17–19. Vilniuje įvyko Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 6-asis posėdis. Dalyvavo LGGRTC gen. direktorė Dalia Kuodytė ir GRT direktorius Arvydas Anušauskas. Komisijos koordinatorius dr. Arvydas Anušauskas skaitė pranešimą „Sovietinio okupacinio režimo mokslinio tyrimo programos rezultatų pristatymas ir išvadų parengimas“.

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras