LGGRTC LOGO LGGRTC darbuotojų vizitai 1999, 2000, 2001, 2002 m. archyvas

2001 01 11 LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė ir Memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius kalbėjosi su JAV lietuvių Tautos fondo atstovais.

2001 01 18. Marijampolėje vykusiame pasitarime dėl paminklo Tauro apygardos partizanams dalyvavo LGGRTC Generalinė direktorė Dalia Kuodytė ir Memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius.

2001 01 21–23. LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė buvo išvykusi į komandiruotę į Berlyną.

2001 01 25. LGGRTC Generalinė direktorė Dalia Kuodytė dalyvavo Prezidentūroje surengtame Lietuvos 1000-mečio komisijos programos aptarime.

2001 03 21–22. Vyko Tarptautinės komisijos nacių ir sovietų nusikaltimams tirti posėdis.

2001 04 01–03. LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė bei Teisės ir personalo skyriaus vadovas Algirdas Adomas Stankevičius dalyvavo Berlyne vyusiame pasitarime dėl Vokietijos kompensacijų.

2001 04 28–29. Taline vykusioje parodoje "KGB ir Štazi" dalyvavo Archyvinio vardynų skyriaus vadovė Birutė Burauskaitė.

2001 05 09. LR Seime Centro generalinė direktorė Dalia Kuodytė pristatė LGGRTC veiklos ataskaitą.

2001 05 10.Vyriausybės priimamajame konsultavo gyventojus LGGRT centro generalinė direktorė Dalia Kuodytė.

2001 05 22, 2001 05 29. Centro generalinė direktorė Dalia Kuodytė ir Memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius dalyvavo Valstybinės renginių komisijos posėdyje Seime dėl tremties 60-ties metų paminėjimo renginių.

2001 05 24.  Lukiškių kalėjime lankėsi LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė ir Genocido aukų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis. Sudaryta bendradarbiavimo sutartis.

2001 05 28–31. Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Algirdas Adomas Stankevičius dalyvavo Berlyne vykusiame pasitarime dėl kompensacijų mokėjimo nacių aukoms.

2001 05 31. URM vykioje spaudos konferencijoje dėl kompensacijų  iš Vokietijos  už priverstinius darbus nacių valdymo metais dalyvavo Centro generalinė direktorė Dalia Kuodytė.

2001 06 19. Merkinės mokykloje internate vykusiame pasitarime dėl moksleivių stovyklos "Dainavos apygarda" organizavimo dalyvavo Memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius ir specialistai Gintarė Jakubonienė ir Onutė Suncovienė.

2001 06 10–14. Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius Arvydas Anušauskas ir vyr. istorikė-paiešininkė Inga Petravičiūtė Rygoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje "1941 m. birželio 14 d. trėmimas: nusikaltimas žmogiškumui" skaitė pranešimus.

2001 06 16–21. GRTD Archyvinio vardynų skyriaus vadovė B. Burauskaitė Gžegoviče (Lenkija) vykusioje tarptautinėje konferencijoje "Bendras Europos likimas"  skaitė pranešimą.

2001 06 24. Červenėje (Baltarusija) vyko LGGRTC suorganizuotas bolševizmo aukų pagerbimo renginys.

2001 06 26. Centro gen. direktorė D. Kuodytė ir Memorialinio departamento direktorius K. Dumčius dalyvavo posėdyje Karininkų Ramovėje dėl Plechavičiaus Vietinės rinktinės karių atminimo įamžinimo Aukštuosiuose Paneriuose.

2001 07 04–09. GRTD Archyvinio vardynų skyriaus vadovė B. Burauskaitė  LR vyriausybinės delegacijos sudėtyje lankėsi Krasnojarsko srities Rešioty lageryje ir skaitė pranešimą.

2001 07 10–12. LGGRTC teisininkas A. Stankevičius buvo išvykęs į Berlyną dėl Vokietijos mokamų kompensacijų už priverstinius darbus karo metais.

2001 09 24. Centro gen. direktorė D. Kuodytė ir GRTD direktorius A. Anušauskas dalyvavo Tarptautinės komisijos nacių ir sovietų okupacinių režimų nusikaltimams įvertinti komisijos posėdžiuose.

2001 09 26–28. Centro teisininkas A. Stankevičius ir gen. direktorė D. Kuodytė buvo išvykę į Berlyną kooperacinės sutarties su Rusijos ir Vokietijos fondais dėl Vokietijos kompensacijų už priverstinius darbus Lietuvoje gyvenantiems piliečiams.

2001 10 06–13. LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė buvo išvykusi i Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovų suvažiavimą Čikagoje.

2001 10 17. Karininkų Ramovėje vykusiame Plechavičiaus Vietinės rinktinės paminklo konkurso rezultatų aptarime dalyvavo LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė.

2001 11 02–04. Vokietijoje Frankfurte/O vykusioje konferencijoje "Opozicija ir disidentizmo palyginimo perspektyvos Vidurio ir Rytų Europos valstybėse" dalyvavo Archyvinio vardynų skyriaus vadovė Birutė Burauskaitė. Skaitė pranešimą "Pasipriešinimo judėjimo Lietuvoje pagrindiniai bruožai 1956–1990 m." .

2001 11 09–10. Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius Arvydas Anušauskas dalyvavo Lenkijoje Bialystoke vykusiame seminare "Represijų aparato veiklos prieš nepriklausomybinį pogrindį 1944–1953 m. lenkų, baltarusių, lietuvių pasienyje. Šaltiniai i tyrimų būklė" ir skaitė pranešimą tema "NKVD, NKGB represijų formos ir pasekmės Lietuvoje 1944–1953 m.".

2001 11 12–16. Pedagogų profesinės raidos centre Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto organizuotame seminare-konferencijoje "1944–1953 metai – represijos Lietuvoje ir partizanų pasipriešinimo kovos" dalyvavo ir skaitė pranešimą "Naujausia rezistencijos istoriografija Baltijos šalyse" Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius Arvydas Anušauskas.

2001 11 17. Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius Arvydas Anušauskas skaitė paskaitą Valstybiniame pilietinio pasipriešinimo rengimo centre Lietuvos šaulių sąjungos vadams tema "Kai kurie Lietuvos pilietinio pasipriešinimo istorijos aspektai ir jų aktalumas nacionaliniam saugumui".

2001 12 08. LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytėdalyvavo ir kalbėjo Lietuvos politkalinių sąjungos suvažiavime.

2001 12 12. GRTD departamento direktorius Arvydas Anušauskas konferencijoje "Lietuvos užgrobimo byla" skaitė pranešimą "Prievartos formos ir kai kurie jų pasekmių aspektai" (1940–1941 m.).

(Informaciją surinko M.Jakimavičienė)

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras