LGGRTC LOGO LGGRTC darbuotojų vizitai 1999, 2000, 2001, 2002 m. archyvas

2000 01 31. GRTD  direktorius A. Anušauskas buvo išvykęs į Rusijos Federacijos Valstybinį archyvą Maskvoje.

2000 04 03 pasirašyta LGGRTC ir Lietuvos Šaulių sąjungos bendradarbiavimo sutartis.

2000 05 02 LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė dirbo Vyriausybės priimamajame.

2000 05 05 Rumšiškėse vykusiame pasitarime su Kultūros viceministre Marčiulionyte dėl Rumšiškių rezistencijos ir tremties ekspozicijos projekto dalyvavo LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė ir   Memorialinio departamento architektė Viktorija Molienė.

2000 05 11 seminare "Terminija naujausiųjų laikų istorijoje" GRTD direktorius Arvydas Anušauskas skaitė pranešimą "Genocido sąvoka Lietuvos istorijoje".

2000 05 12-15 Vokietijoje Šverine vykusioje konferencijoje "Demokratie braucht Erinnerung" LGGRTC generalinė direktorė skaitė pranešimą.

2000 05 13 Kariuomenės ir visuomenės suartėjimui skirtoje konferencijoje dalyvavo Memorialinio departamento vyr. specialistė Marija Jakimavičienė.

2000 05 17 Memorialinio departamento skyriaus vadovas Valdas Norkūnas Kaune susitiko su Šaulių sąjungos vado pirmuoju pavaduotoju Kęstučiu Kerpausku. Susitarta dėl šaulių pagalbos ieškant Lietuvos partizanų archyvų, eksponatų Genocido aukų muziejui.

2000 05 19 Memorialinio departamento darbuotojai Valdas Norkūnas ir Dalius Žygelis kartu su Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio pietų Lietuvos srities vadu J. Petraška Žaliamiškyje nustatė vietą, kur 1950 06 24 naktį žuvo Dainavos apygardos vadas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas ir trys jo bendražygiai. Aparatu GPS-15 nustatytos vietovės koordinatės.

2000 08 30-09 01 Genocido aukų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis dalyvavo Leipcige vykusioje tarptautinėje konferencijoje-diskusijoje apie muziejus autentiškuose buv. KGB (Stasi) pastatuose.

2000 09 7-10 GRT departamento direktorius Arvydas Anušauskas dalyvavo III tarptautinėje konferencijoje "Baltijos pokalbiai".

2000 m. rugsėjo mėn. LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė dalyvavo komisijos SSRS padarytos žalos Lietuvai įvertinimo darbe.

2000 09 28 LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė dalyvavo Austrijos ambasadoje pasitarime dėl kompensacijų mokėjimo Lietuvos piliečiams už priverstinius darbus II pasaulinio karo metais.

2000 10 05 LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė ir GRT dpartamento direktorius Arvydas Anušauskas dalyvavo LR Mokslų akademijoje vykusiame seminare "Holokausto istorija Lietuvoje".

2000 10 04-05 GRT departamento direktorius Arvydas Anušauskas dalyvavo tarptautiniame Vilniaus forume holokausto aukų kultūros vertybių grąžinimo klausimais.

2000 10 06 memorialinio departamento darbuotojai Valdas Norkūnas ir Rūta Trimonienė lankėsi Kaune LPKTS būstinėje. Peržiūrėta LPKTS renkama medžiaga apie vietoves, kuriose vyko rezistencinis judėjimas.   Padarytas vietos aprašas ir lokalizacija. Su LPKTS vadu A. Lukša suderinti darbai dėl tolimesnio medžiagos rinkimo.

2000 10 24 LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė dalyvavo komisijos dėl "Sovietų Sąjungos žalos atlyginimo Lietuvai" posėdyje.

2000 10 26 LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė dalyvavo Švenčionyse vykusioje konferencijoje "Pasipriešinimo kovos Švenčionių krašte 1944-1953".

2000 10 27 LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė dalyvavo Tuskulėnų aukų įamžinimo komisijos posėdyje.

2000 10 25 Genocido aukų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis, Memorialinio departamento darbuotojai Valdas Norkūnas ir Dalius Žygelis nuvyko į Dzūkijos nacionalinį parką. Kartu su nacionalinio parko darbuotojais susitikta su pokario įvykių liudininkais, tartasi dėl muziejinių eksponatų paieškų, atsiminimų filmavimo. Taip pat susitarta dėl vasaros stovyklos vaikams bendro organizavimo 2001 m. vasarą.

2000 11 16 LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė susitiko su LR Seimo pirmininku Artūru Paulausku.

2000 11 21-23 LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė dalyvavo Berlyne URM suorganizuotame susitikime su Vokietijos "Atmintis, prisiminimas ir ateitis" fondo atstovais dėl numatomų Vokietijos kompensacijų asmenims, II pasaulinio karo metais išvežtiems priverstiniams darbams į Vokietiją.

2000 12 15 LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė ir GRT departamento direktorius Arvydas Anušauskas dalyvavo  Seime vykusiame seminare-diskusijoje "Kai kurie kariniai 1940-1953 metų Lietuvos istorijos aspektai".

(Informaciją surinko M.Jakimavičienė)

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras