LGGRTC LOGO

Užsienio svečių vizitai

Archyvas

1999 03 29-30 Genocido aukų muziejuje lankėsi JAV kongreso narių delegacija.

1999 04 06 LGGRTC ir Specialiųjų tyrimų skyriuje lankėsi Latvijos Totalitarizmo dokumentavimo centro direktorius Imants Zalite. Direktorius supažindino su savo centro veikla ir nusikaltimų žmoniškumui tyrimo Latvijoje specifiką. Susitikimuose dalyvavo Latvijos radijo žurnalistas. Vėliau per Latvijos radiją buvo transliuota laida apie šį susitikimą.

1999 04 16 LGGRTC Genocido ir rezistencijos tyrimo departamente lankėsi dr.Saul W. Issroff (Londonas) ir Rose Lerer Cohen (Jeruzalė), vykdantys “Lithuanian Names Projekt” (”Lietuviškų vardų projektą”). Projekto tikslas - surinkti Lietuvos žydų-holokausto aukų pavardes. Susitikimo su GRT direktoriumi dr.A.Anušausku metu pasidalinta patirtimi, leidžiant genocido aukų vardynus.

1999 04 27 LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyriuje lankėsi Vokietijos žurnalistė Birgit Johannmeir. Žurnalistė buvo supažindinta su skyriaus vykdomais tyrimais. Š.m. birželio mėnesį šis pokalbis bus transliuojamas per Vokietijos radiją laidoje apie Latviją ir Lietuvą.

1999 04 29 LGGRTC lankėsi Izraelio ambasadorius Lietuvai Ben Huras. Su LGGRTC generaline direktore kalbėjosi apie Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti darbą bei Centro vaidmenį, tiriant žydų holokaustą Lietuvoje.

1999 04 30 GRT departamente ir Lietuvos genocido aukų muziejuje lankėsi Latvijos Okupacijos muziejaus 1940-1991 (The Occupation Museum of Latvia 1940-1991) 5 darbuotojų delegacija, vadovaujama Valters Nollendorfs. Tai buvo pažintinė kelionė. Susitikimo metu pasidalinta darbo patirtimi.

1999 05 14 LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyriuje lankėsi Kanados Teisingumo departamento nusikaltimų prieš žmoniškumą ir karo nusikaltimų skyriaus (Crimes Against Humanity and War Crimes Section) istorikas p. Jan Erik Schulte, užsiimantis II pasaulinio karo metais Lietuvoje įvykdytų nusikaltimų tyrimu. Schulte,s tikslas susipažinti su ST skyriaus darbu.

1999 05 27 LGGRT centre lankėsi Izraelio užsienio reikalų ministerijos darbuotojai Shimon Stein ir Zvi Rav-Ner. Pokalbyje dalyvavo GRT departamento direktorius dr. A. Anušauskas. Svečiams buvo papasakota apie LGGRT centro funkcijas, darbą, aptartos bendradarbiavimo su Iad-Vashem memorialu galimybės.

1999 11 12 LGGRT centre lankėsi Danijos ambasados I-asis sekretorius Niels Bo Poulsen, kuris domėjosi LGGRT centro veikla.

1999 11 17 Genocido aukų muziejų aplankė Krašto apsaugos ministerijos svečiai – NATO pajėgų kariškiai.

1999 12 03 LGGRTC Genocido aukų muziejuje sutiktas Estijos premjeras M. Laaras.

2000 03 10 Muziejų aplankė Islandijos Altingo prezidentas.

2000 05 16 LGGRTC lankėsi Izraelio Užsienio reiklalų ministerijos pareigūnė, kuruojanti ryšius su Baltijos kraštais.

2000 09 04 LGGRTC Gen. direktorė Dalia Kuodytė ir Genocido aukų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis susitiko su VFR Naujosios istorijos forumo Istorijos rūmų bendradarbiu p. Reiner Eckert ir kalbėjosi apie numatomą parodą 2001 m. Vokietijoje pasipriešinimo sovietų okupacijai Rytų Europoje tema bei tolimesnį bendradarbiavimą.

2000 10 22 LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė susitiko su Lenkijos Institutu Pamięci Narodowej (Varšuva) prof. dr. hab. Leon Kieres.

2001 03 31 Memorialinio departamento direktorius Arvydas Anušauskas bei darbuotojai Arūnas Bubnys ir Marija Jakimavičienė dalyvavo Genocido aukų muziejuje vykusiame susitikime-ekskursijoje su Tiubingeno universiteto studentų ir dėstytojų grupe, kuriai vadovavo prof. Dietrich Beyrau.

2001 07 10 GRTD direktorius A. Anušauskas, Lietuvos genocido aukų muziejaus direktorius E. Peikštenis, Memorialinio departamento specialistai R. Kaminskas ir M. Jakimavičienė susitiko su Šiaurės Vokietijos televizijos režisieriaus asistentu p. Šabramu dėl Vokietijos kuriamo dokumentinio filmo apie Lietuvos pokario laisvės kovas prieš sovietus. 14-ą dieną p. Šabramas lankėsi Jakavonio sodyboje ir apžiūrėjo partizanų bunkerį.

2001 09 18-19. LGGRTC lankėsi Rusijos Federacijos "Savitarpio supratimo ir ateities" fondo pirmininkė Malyševa N. A. ir fondo vyr. specialistė Sekačiova E. I. del Vokietijos mokamų kompensacijų Lietuvos piliečiams už priverstinius darbus.

2001 11 05. Dėl Vokietijos mokamų kompensacijų už priverstinius darbus LGGRTC susitiko Vokietijos ir Rusijos fondų atstovai.

2001 11 05. BNS spaudos konferencija su Vokietijos, Rusijos fondų ir LGGRTC atstovais dėl Vokietijos kompensacijų už priverstinius darbus.

2001 12 20. Vokietijos, Rusijos fondų ir LGGRTC atstovų susitikimas ir spaudos konferencija BNS agentūroje.

2002 01 17 Genocido aukų muziejų (toliau – GAM) aplankė Lietuvos, Latvijos ir Estijos kariuomenių vadai bei juos lydintieji asmenys.

2002 02 02 GAM pabuvojo Norvegijos žemės ūkio ir sunkiosios pramonės ministrės.

2002 02 26 GAM aplankė Suomijos Respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė J.E. ponia Taina Kiekko.

2002 03 06 GAM lankėsi Suomijos prezidentės T.Halonen (T.Halonen) vyras Pentis Arajarvis (Pentti Arajarvi) bei jį lydintys asmenys.

2002 03 13 LGGRTC vyko susitikimas su Rusijos Federacijos „Savitarpio supratimas ir susitiaikymas“ fondo atstovais. Kalbėta apie Vokietijos kompensacijas už priverstinius darbus II pasaulinio karo metais Lietuvoje gyvenantiems pretendentams, įvyko spaudos konferencija.

2002 04 24 GAM apsilankė p. Kronkaitienė bei NATO generolų žmonas lydintieji asmenys.

2002 05 03 GAM lankėsi Belgijos premjeras-ministras.

2002 05 22 GAM lankėsi Danijos karo ataché H. Lange bei krašto apsaugos ministrė Calota Rasmnussen.

2002 06 04 GRT direktorius Arvydas Anušauskas susitiko su Prancūzijos „Le Monde“ žurnaliste Marie Jago ir davė interviu apie LGGRTC, Genocido aukų muziejų, naujausius tyrimus.

2002 06 25–26 LGGRTC įvyko susitikimas su Rusijos „Savitarpio supratimo ir susitaikymo“ fondo atstovais dėl Vokietijos mokamų kompensacijų.

Arajarvis

2002 06 26 GAM aplankė Čekijos karo ministras.

2002 07 15–16 LGGRTC su darbo vizitu lankėsi Latvijos Centrinio archyvo direktorė Daina Kļaviņa, specialistai Aija Kalnciema, Iveta Šķiņķe, Andra Āboliņa bei Estijos Tartu universiteto specialistai Aigi Rahi ir Kati Sein.

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras