LGGRTC LOGO Straipsniai spaudoje 1999, 2000, 2001, 2002 m. archyvas

1999 04 02. “Tremtinys”. Straipsnis “Atsiminimų akcija”.

1999 04 06. “Lietuvos aidas”. A.A.Stasiškis, A.Anušauskas.”Genocido operacija kodiniu pavadinimu “Priboj”.

1999 04 10. “Voruta”. LGGRTC generalinės direktorės interviu “Genocido ir rezistencijos tyrimo baruose”.

1999 04 10. “Valstiečių laikraštis”. I.Bražėnaitė. “Gyvos istorijos puslapiai”.

1999 04 13. “Lietuvos aidas”. J.Skomskis. “Genocido aukų muziejuje atsispindės represinė sovietinio režimo sistema”.

1999 04 27. “Kauno diena”. L.Žalys.”Susilietimas su istorija.”

1999 05 04. “Tėviškės žiburiai”. J.Šalčiūnas. “Laisvės kovotojus pagerbiant” apie žuvusių partizanų pagerbimą Marijampolėje ir “Tauro” apygardos partizanams skirto muziejaus atidarymą.

1999 05 04. “Lietuvos aidas”. L.Rulytė.”Į istorijos puslapius bus įrašytos tiesos eilutės”. Apie istorinės atminties rinkimo akciją.

1999 05 04. “Valstiečių laikraštis”. I.Bražėnaitė. “Nemokėjau aimanuoti”. I.Bučinskaitė.”Prisiliesti prie tautos kančios”. Apie prisiminimų rinkimo akciją.

1999 05 07. “Lietuvos aidas”. E.Vedlugaitė.”Alytuje renkamos žinios apie nukentėjusius nuo genocido žmones”.

1999 05 07. “Tremtinys”. Pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas.

1999 05 08.”Voruta”. A.Juodvalkytė.”Renkami atsiminimai apie tremties ir kalinimo vietas, Laisvės kovų dalyvius.”

1999 05 11. “Lietuvos aidas”. V.Loškinas.”Lietuviui draugui atminti.”Straipsnis skirtas A.Šerėno mirties metinėms paminėti.

1999 05 14.”Tremtinys”. Pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas.

1999 05 15.”Voruta’. Pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas.

1999 05 21.”Tremtinys”. Pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas.

1999 05 21.”Lietuvos aidas”. “Minime partizanų dieną”.

1999 05 22.”Voruta”. K.Dumčius.”Renginiai partizanų dienai paminėti”.

1999 05 24.”Lietuvos rytas”. Iš “Ekstros” žurnalo perspausdinta straipsnio “KGB saulėlydžio metu” ištrauka (be pavardės).

1999 05 24.”Ekstra”.A. Anušauskas. “Atviros visuomenės slaptieji archyvai. KGB Lietuvoje - paskutiniai puslapiai.”

1999 05 29. “Voruta”. Reportažas iš partizanų dienos minėjimo.

LGGRTC Leidybos skyrius parengė medžiagą “Parduodamų knygų katalogui, 1998.”Pasiūlyti šeši leidiniai.

1999 07 10. "Draugas". K. Kalniuvienė. "Skaudžios praeities leidiniai".

1999 07 14. "Draugas". A. Abromaitis. "Specialiųjų tyrimų skyriaus tikslai ir veikla".

1999 07 16. "Draugas". K. Dumčius. "Apie LGGRTC Memorialinio departamento veiklą".

1999 07 20. "Valstiečių laikraštis", Nr. 56. G. Visockas. "Ką slepia išplėšti lapai".

1999 07 27. "Tėviškės žiburiai". R. Trimonienė. "Paminklai žuvusiems partizanams".

1999 08 12. "Veidas". G. Sarafinas. "Teismai kraustomi į gatvę".

1999 08 29. "Veidas". A. Anušauskas. "Atsakymas "Veidui"".

1999 09 03. "Atgimimas", Nr. 30. R. Čekutis. "Didžiausias dėmesys - valstybės tęstinumui".

1999 09 07. "Dirva". De Domo sua.

1999 09 11. "Lietuvos aidas", Nr. 178 (interviu su A. Anušausku). L. Jonušas. "Ar Lietuvai reikalingas savasis Simonas Wiesentalis?".

1999 08 07 ir 10. "Lietuvos aidas". A. Anušauskas. "Sovietų okupacijos nuostolių Lietuvai neįmanoma apskaičiuoti".

1999 09 21. "Lietuvos aidas", Nr. 184. R. Trimonienė. "Statomi atminimo ženklai partizanams, genocido ir represijų aukoms".

1999 09 28, "Lietuvos aidas", Nr. 189. R. Čekutis, G. Jakubonienė. "Sergijui Stasiškiui-Litui - 100". R. Čekutis. "Laisvės kovotojui Audroniui atminti".

1999 10 05. "Lietuvos aidas", Nr. 194. R. Čekutis. "Vadas iš Žalgirio rinktinės".

1999 10 05. "Lietuvos aidas", Nr. 194. N. Maslauskienė. "Knyga apie jaunimo pasipriešinimą sovietiniam režimui".

1999 10 06. "Lietuvos aidas", Nr. 195. L. Jonušas. "Grūto ekspozicija bandys nuvainikuoti komunizmą".

1999 10 08. "Tremtinys", Nr. 37-37a. K. Blaževičius. "Tėvynės gynėjų garbei".

1999 10 09. "Voruta", Nr. 35. D. Kuodytė. "Trėmimai, represijos, ginkluotas pasipriešinimas okupantams Lietuvoje".

1999 10 12. "Respublika". "Sovietinių skulptūrų ekspozicijos koncepcija".

1999 10 13. "Respublika". Vytautas Petkevičius. "Dešinioji stabligė".

1999 10 27. "XXI amžius". Ž. Simonaitis. "Grūto byla".

1999 10 29. "Lietuvos aidas", Nr. 212. R. Čekutis. "Algimanto partizanų apygarda".

LGGRTC Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos skelbti pretendentų rezistento vardui gauti sąrašai spausdinti "Tremtinyje": 1999 07 09. Nr. 26; 1999 07 16. Nr. 27-28; 1999 07 23. Nr. 29; 1999 09 24. Nr. 36; 1999 10 08. Nr. 37-37a; 1999 10 15. Nr. 38; 1999 10 22. Nr. 39; 1999 10 29. Nr. 40 ir "Vorutoje": 1999 09 25. Nr. 33; 1999 11 06. Nr. 39.

1999 11 09. "Respublika". "Vokiečių istorikai lietuvius vadina žydšaudžiais".

1999 11 09. "Lietuvos aidas". "Vokiečių istorikai "Taiso praeities klaidas"" (su R. Narvydo komentarais".

1999 11 12. "Šilalės artojas". P. Girdzijauskas. "Įvardinkime okupantų nusikaltimus".

1999. "Karys", Nr. 24. P. Girdzijauskas. "Juodgirio mūšis".

1999 11 12. "Lietuvos aidas", Nr. 222; 1999 11 13 - Nr. 223; 1999 11 23 - Nr. 229. E. Grižibauskienė, E. Simanaitis. "Akistata su praeitimi".

1999 11 12. "Tremtinys", Nr. 42-42a. R. Jurelionis. "Šeštoji vaga".

1999 11 12. "Tremtinys", Nr. 42-42a. "Genocido aukų sąrašas".

1999 11 12.  "Šilalės artojas" P. Girdzijauskas. "Įvardinkime okupantų nusikaltimus".

1999 11 17. "Lietuvos aidas", Nr. 225. "Darbo sutartys nutrauktos su 11 buvusių KGB darbuotojų" (pagal LGGRTC generalinės direktorės kalbą LR Seime).

1999 11 19. "Tremtinys", Nr. 43. "Knyga apie Lietuvos Helsinkio grupę".

1999 11 20. "Voruta", Nr. 41-42. "Dalyvaukime konkurse "Lietuvos laisvės kovų ir kančių istorija"" (konkurso nuostatai, temos, rekomenduojamos literatūros sąrašas).

1999 11 23. "Valstiečių laikraštis", Nr. 92. Saulius Nefas. "Sau, ateinančioms kartoms, Tėvynei".

1999 11 23. LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė davė interviu laikraščiui "The Ekonomist".

1999 11 24. "Lietuvos rytas", Nr. 274. T. Kontrimavičius. "Anykštėnai išplėtė tremties vietų geografiją".

1999 11 25. "Savanoris", Nr. 22. Vyr. ltn. V. Voveris. "Broniaus Krivicko 80-čiui".

1999 11 26. "Atgimimas", Nr. 42. R. Čekutis. "Genocido bylų tyrimo problemos".

1999 11 26. LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė davė interviu italų žurnalistui Andrea Battaglini.

1999 12 01. "Lietuvos rytas", Nr. 280. "Teisėjams kampininkų likimas".

1999 12 01. "Lietuvos aidas", Nr. 235. "Utena baigia rinkti atsiminimus apie tremtį".

1999 12 3-16. "Dienovidis". A. Žemaitytė. "Giluminė pokario istorija".

1999 12 3-16. "Dienovidis", Nr. 43-44. Unė Simokaitė. "Rūsti Broniaus Krivicko lemtis".

1999 12 07. "Valstiečių laikraštis", Nr. 96. B. Šaknys. "Seime išpuolis prieš Lietuvą?".

199912 09. "Lietuvos aidas", Nr. 241. M. Kniežaitė. "Tuskulėnų aukos po mirties vėl įkalintos KGB kamerose".

1999 12 11. "Valstiečių laikraštis", Nr. 97. R. Jankauskas. "Alytiškių atsiminimai papildė genocido muziejų".

LGGRTC Leidybos skyrius parengė Centro leidinių apžvalgą “Vorutos” laikraščiui.

1999 12 18. "Voruta", Nr. 45-46. Janina Vaitkienė. "Baltijos akademija - mąstymo forumas".

                                            Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija skelbia pretendentų rezistento vardui gauti sąrašą.

1999 12 17-23. "Dienovidis", Nr. 45-46. Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė. "Pasiaukojimo didybė" (Bronius Krivickas - poetas, partizanas, politikas).

1999 12 23. "Tremtinys", Nr. 48-48a. "LGGRT centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija skelbia pretendentų rezistento vardui gauti sąrašą".

1999 12 23. "Tremtinys", Nr. 48-48a. Romualdas Jurelionis. "Autentiškas kovų metraštis" (Pastabos apie A. Ramanausko-Vanago prisiminimų knygą).

(Informaciją surinko M.Jakimavičienė)

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras