LGGRTC LOGO

Straipsniai spaudoje

1999, 2000, 2001, 2002 m. archyvas

2002 01 21–27. Ekstra. Arvydas Anušauskas, „Tinklas".

2002 02 06. Valstybės žinios, Nr. 143. LR Vyriausybės nutarimas. Dėl LR Vyriausybės 1991 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 327 „Dėl materialinės žalos atlyginimo asmenims, antrojo pasaulinio karo išvežtiems priverstiniams darbams, buvusiems getuose ir kitose laisvės atėmimo vietose, ir asmenims 1951–1952 metais neteisėtai iškeldintiems iš vienų Lietuvos vietovių į kitas" dalinio pakeitimo. 

Tremtinys, Nr. 5, 2002 01 31; Nr. 6, 2002 02 07. „Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos skelbiamas pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas".

2002 02 11,   Ekstra. Arvydas Anušauskas, „Geležinė uždanga".

2002 02 16–21. Atgimimas, Nr. 6. Ričardas Čekutis, „Tuskulėnai: rimties parkas paradoksų karuselėje".

2002 02 21. Respublika. „Gižų kaimas atsisako K. Kubiliaus vardo gatvės" (Respublikos, BNS informacija).

2002 02 23. Lietuvos aidas, Nr. 44. Arvydas Anušauskas, „Pažeidė autorines teises".

2002 02 28. Respublika. A. Murauskaitė, „Kolegos skiria K. Kubilinsko gyvenimą nuo kūrybos". 

2002 02. Varpas, Nr. 2 (88). E. Stancikas, „LGGRT centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos darbai ir rūpesčiai".

2002. Akiračiai, Nr. 2(336). „Ir nauja „Naujoji Viltis".

2002 03 01. Lietuvos aidas, Nr. 49. E. Sidaravičiūtė, „Mūsų jėga glūdi mūsų širdyse... Lionginas Baliukevičius-Dzūkas".

2002 03 1-7. Atgimimas, Nr. 8. R. Čekutis, „Lionginas Baliukevičius-Dzūkas: sveikinimai iš Anapus. Apie dienoraščio autorių".

2003 03 06. Lietuvos aidas, Nr. 53. A. Flikaitis, E. Anevičienė, „Lietuvis PKS VIII suvažiavimo, įvykusio 2001 12 08 Vilniuje, viešas laiškas Vaciui Reimeriui. Viena tiesa – vienas melas".

2002 03 06. XXI amžius, Nr. 18. E. Gelžinienė, „Genocido aukų muziejuje – negailestingos ir žiaurios praeities atspindžiai".

2002 03 06. Lietuvos aidas, Nr. 53. A. Anušauskas, „KGB instrukcija – neišlikusi Lietuvos ypatingojo archyvo dalis".

2002 03 08-14. Atgimimas, Nr. 9. R. Čekutis, „Teroro namai – istorijos pamoka Europai".

2002 03 12. Lietuvos rytas, Nr. 57. M. Zingeris, „Į tarptautinio projekto ratus – keisti pagaliai".

2002 03 12. Lietuvos aidas, Nr. 57. R. Simutis, „Beviltiška kova, siekiant gauti nukentėjusiojo statusą".

Tremtinys, Nr. 12, 2002 03 21; Nr. 13, 2002 03 28.  LR Vyriausybės nutarimas dėl politinių kalinių bei jų šeimų sugrįžimo į Lietuvą 2002–2007 metų programos ir gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais...

2002 03 21. Tremtinys, Nr. 12. „Krašto apsaugos ministerija – prieš karių savanorių sąrašo plėtimą".

2002 03 22-28. Atgimimas, Nr. 11. R. Čekutis, „Keistieji  politinės valdžios pokyčiai".

2002 03 25–04 07. Ekstra. A. Anušauskas, „KGB kultūriniai mainai".

2002 03 27. Vakaro žinios. D. Kavolėlytė, „Vilniuje – žydšaudžių panteonas?".

2002 03 27. Lietuvos aidas, Nr. 70. A. Petrauskas, „Ko tikėtis iš tremtties į Tėvynę grįžtantiems asmenims?".

2002 03 24. Tremtinys, Nr. 13. P. Jakučionis, „Valstybės apdovanojimų įstatymo projektas tobulintinas".

Tremtinys, Nr. 5, 2002 03 21; Nr. 12, 2002 03 28. „LGGRTC Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos skelbiamas pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas".

2002 04 11. Tremtinys, Nr. 15. Žinios iš Seimo, „Lietuvoje stringa nusikaltimų žmogiškumui bylos".

2002 04 11. Tremtinys, Nr. 15. K.Janulaitis, „Kam ta demagogija?".

2002 04 12. Lietuvos aidas, Nr.83. Prof. O. Voverienė, „Antikomunistinis kongresas ir Tribunolo proceas".

2002 04 12-18. Atgimimas, Nr. 14. R. Čekutis, „Genocido konvencija – postūmis siekti  teisingumo".

2002 04 05. Tremtinys. A. Vaitkutė, „Kodėl tai vyksta nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje?".

2002 04 05. Tremtinys. J. Čeponis, „Pareiškimas".

2002 04 17. Lietuvos rytas, Nr. 87. BNS ir Lietuvos ryto informacija, „Antisemitinėms nuotaikoms šalyje pagrindo nėra".

2002 04 25. Tremtinys, Nr. 17. E. R. Stancikas, „Dėl Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos darbo".

Temtinys, Nr. 15, 2002 04 11; Nr. 17, 2002 04 25. „LGGRTC Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos skelbiamas pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas".

2002. Lietuvos Jaruzalė, Nr. 1-2 (109-110). S. Vaintraubas, „Tautų teisuolis ar karo nusikaltėlis".

2002 05 02. Lietuvos aidas, Nr. 99. „Moksleiviai kviečiami rašyti apie žydų bendruomenę".

2002 05 03. Letuvos rytas, Nr. 100. Dr. K. Bobelis, „Komunistinis istorikas užmiršo, kas jis buvo?".

2002 05 06. Respublika. J. Pocius, A. Žemaitytė, „Paminklas už valstybės pinigus kuriamas dvylikti metai".

2002 05 10. Lietuvos rytas, Nr. 106. BNS ir Lietuvos ryto informacija, „Pasipiktinta bandymu perrašyti Lietuvos istoriją".

2002 05 10-16. Atgimimas, Nr. 18. R. Čekutis, „Žydų gelbėtojai pristatyti pasauliui".

2002 05 09. Tremtinys, Nr. 19. I. Vėgelytė, „Žinios iš Seimo: Mėginimas apdovanoti tautos naikintojus. „Techninis darbuotojas". Kolaboravimas svarbiau už Lietuvos laisvės kovas? Priminė „Sodros" problemas. Kiekvienam kairiųjų rinkėjui – po valstybinę pensiją".

2002 05 10. Lietuvos aidas, Nr.106. A. Šova, „Redakcijos žvilgsnis".

2002 05 10. Lietuvos aidas, Nr. 106. L. Jonušas, „Kairiesiems prireikė genocido organizatorių ir vykdytojų balsų".

2002 05 14. Valstiečių laikraštis, Nr. 39. Kpt. V. Voveris, „Partizano Dzūko dienoraštis: plieno liks nedaug".

2002 05 14. Lietuvos rytas, Nr. 109. L. Truska, „Dėl teisybės galima supykti, bet jos nepakeisi".

2002 05 18. Respublika. A. Pačkauskaitė, „Savaitės žmogus – socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė".

2002 05 18. Valstiečių laikraštis, Nr. 40. L. Pečeliūnienė, „Valstybinės pensijos – Valstybės priešams".

2002 05 21. Lietuvos aidas, Nr. 115. A. Petrauskas, „Valstybinės pensijos: vieniems – už pasipriešinimą, kitiems – už kolaboravimą".

2002 05 22. XXI amžius, Nr. 38. A. Anušausas, „KGB reakcija į 1972 metų įvykius".

2002 05 23. Lietuvos aidas, Nr. 117. A. Zolubas, „Nekenčia tautos, o rašo jos istoriją".

2002 05 23. Lietuvos aidas, Nr. 117. A. Lelešius, „Reikėtų daugiau istorijos pamokų".

2002 05 24. Lietuvos aidas, Nr. 112, 118. Dr. V.Tininis, „Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos tyrimai. Dvasinė prievarta".

2002 05 31. Lietuvos aidas, Nr. 124. Prof. O. Voverienė, „Mokykimės iš žydų, kaip reikia vertinti savo tautos kraują".

Temtinys, Nr. 18, 2002 05 03; Nr. 19, 2002 05 09; Nr. 22, 2002 05 30. „LGGRTC Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos skelbiamas pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas".

2002. Darbai ir dienos, Nr. 30. A. Anušauskas, „Taikinys – Lietuvos diplomatinė tarnyba. Slaptos KGB agentų akcijos“.

2002 06 05. Lietuvos aidas, Nr. 128. „Istorikė Dalia Kuodytė ragina politikus nespekuliuoti skausmingais istorijos puslapiais“.

2002 06 05. Lietuvos rytas, Nr. 128. BNS ir Lietuvos ryto informacija, „Istorikė ragina politikus nespekuliuoti istorijos faktais“.

2002 06 05. Lietuvos rytas, Nr. 128. BNS ir Lietuvos ryto informacija, „Genocido byla subliuško teisme“.

2002 06 05. Tremtinys, Nr. 23. Tremtinio inf., „Teisme subliuško genocido byla“.

2002 06 06. Tremtinys, Nr. 23. I. Vėgelytė, „Neapgynę pensijų stribams kairieji užsipuolė Lietuvos prezidentą“.

2002 06 11. Lietuvos aidas, Nr. 133. Prof. O. Voverienė, „Birželio 14-osios kankynė, nugalėjusi mirtį, įveikusi likimą, prakirtusi tylėjimo ledą“.

2002 06 20. Tremtinys, Nr. 25. R. Jurelionis, „Pastabos apie knygą „Antikomunistinis Kongresas ir Tribunolo procesas“.

2002 06 21. Respublika. L. Čėsnienė, „Stribams ir karo veteranams – dovana“.

2002 06 22. Lietuvos aidas, Nr. 143. Prof. O. Voverienė, „Tautos sargyboje. Rezistencijos ąžuolas“.

2002 06 20.Temtinys, Nr. 25,  „LGGRTC Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos skelbiamas pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas".

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras