LGGRTC LOGO Straipsniai spaudoje 1999, 2000, 2001, 2002 m. archyvas

2001 01 09. Respublika. D. Jazukevičiūtė, "Istorikas L. Truska mano, kad svarbiausia – gyventi ateitimi".

2001 01 16. Tėviškės žiburiai, Nr. 3. J. Vitėnas, "Moksleivio auka už Lietuvos laisvę".

Tremtinys,  Nr. 1, 2001 01 04 ; Voruta, Nr. 2, 2001 01 20. "Pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas".

20001 01 25. Tremtinys, Nr. 4. O. Voverienė, " Balsas iš anapus".

2001 01 25. Tremtinys, Nr. 4. A. Lelešius, "Istorija kolaborantiškai".

2001 01 26. Atgimimas, Nr. 3. Ričardas Čekutis, "Leisime knygas, tęsime tyrimus, šviesime visuomenę".

2001 01 26. XXI amžius. "Renkami rezistencijos atsiminimai".

2000 01 26. Atgimimas, Nr. 3. Pristatyta J. Semaškaitės "Priesaika".

2001 01 30. Valstiečių laikraštis, Nr. 9. L. Jastramskienė, "Pokario traktorininkas neteko kario savanorio statuso".

2001 02 27. Tėviškės žiburiai, Nr. 9. J. Vitėnas, "Nelaisvės metų atspindžiai".

2001 02 27. Tėviškės žiburiai, Nr. 9. H. Kudreikis, "Jaudinantis romanas apie partizanus".

2001 03 02. XXI amžius. E. Simanaitis, "Iš netiesos teisė neatsiranda".

2001 03 02. Atgimimas, Nr. 8. Ričardas Čekutis, "Lietuvos istorija ant vertinimų stalo".

2001 03 06. Tėviškės žiburiai, Nr. 10. T. Palionis, "Pagerbti žuvę moksleiviai".

2001 03 22. Savanoris, Nr. 6. V. Voveris, "Istorija – gyvenimo mokytoja".

Tremtinys, Nr. 9-9a, 2001 03 01; Nr. 10, 2001 03 08; Nr. 11, 2001 03 15; Nr. 12, 2001 03 22. "Pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas".

2001 03 28. Lietuvių balsas, "Sutryptos viltys".

2001 04 05. Tremtinys, Nr. 13. "Naudingas renginys Kalipėdoje".

2001 04 05. Tremtinys, Nr. 13. "LGGRTC generalinei direktorei D. Kuodytei".

2001 04 05. Tremtinys, Nr. 13. "Aptartas kompensacijų mokėjimo klausimas".

2001 04 06. Lietuvos rytas, Nr. 80. R. Vitkus, "Nuosprendis už akių – laisvės atėmimas iki gyvos galvos".

2001 04 06. Atgimimas, Nr. 13. "Naujos LGGRT centro knygos".

2001 04 10. Lietuvos rytas, Nr. 83. "Holokausto žaizdos – kliūtis ieškoti sutarimo".

2001 04 10. Tėviškės žiburiai, Nr. 15. H. Kudreikis, "Kai istorikas elgiasi neistoriškai".

2001 04 12. Respublika. D. Byčienė, "JAV nepageidaujamą lietuvį priglaudė giminaitis klebonas"

2001 04 12. Tremtinys, Nr. 14-14a. R. J., "Dvidešimties autorių atsiminimai".

2001 04 12. Tremtinys, Nr. 14-14a. N. Gaškaitė, "Svarbiausia yra moralė".

2001 04 14. Lietuvių balsas, Nr. 4. E. Simonaitis, "Pilietinės dorovės atspindys Tuskulėnų memoriale".

2001 04 17. Tėviškės žiburiai, Nr. 16. J. Dailidė, "Kai istoriniai archyvai prabyla"

2001 04 17. Tėviškės žiburiai, Nr. 16. "Atsiųsta paminėti"

2001 04 19. Respublika. D. Byčienė, "Karo žaizdos, patirtos namuose, skauda ne mažiau".

2001 04 26. Tremtinys, Nr. 16. S. Kazilionienė, "Kankinių negalime užmiršti".

2001 04 26. Tremtinys, Nr. 16. "Pareiškimas".

2001 04 27. Atgimimas, Nr. 16. Ričardas Čekutis, "Vokietijos kompensacijų keliai".

Tremtinys, Nr. 13, 2001 04 05; Nr. 14-14a, 2001 04 12; Nr. 15, 2001 04 19; Nr. 16, 2001 04 26. Voruta, Nr. 8, 2001 04 17. "Pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas".

2001 04. Akiračiai, ""Mokslinis" veikalas apie Laikinąją vyriausybę".

2001 05 02. XXI amžius, Nr. 33. J. Čeponis ir kt., "Nevalia pamiršti aukos".

2001 05 03. Tremtinys, Nr. 17. Z. Siaučiulis, "Paminėtas 100-asis jubiliejus (J. Vėbra)".

2001 05 03. Tremtinys, Nr. 17. A. Rudzevičiūtė-Kupstienė ir kt., "Negalime tylėti".

2001 05 04. Atgimimas, Nr. 17. Ričardas Čekutis, "Nukentėjusių asmenų statuso pripažinimas".

2001 05 07. Lietuvos aidas, Nr. 104. A. Kojelis, "Ir stribai buvo socialdemokratai"

2001 05 10–16. Nasza Gazeta. Rytas Narvydas, "Z Centrum badania ludobojstwa i ruchu oporu mieszkancow Litwy".

2001 05 10. Tremtinys, Nr. 18. "Pažymėjimų galiojimas pratęstas".

2001 05 15. Tėviškės žiburiai, Nr. 20. G. Gustaitė, "Trijų vyskupų siluetai".

2001 05 15. Tėviškės žiburiai, Nr. 20. J. P. Kedys, "Kongresas, neišvengęs klaidų".

2001 05 16. XXI amžius, Nr. 37. M. Laugalienė, "Vacio Reimerio "pasakos" be pabaigos".

2001 05 17. Respublika. M. Paleckis, "Išleista prezidento A. Stulginskio biografija anglų kalba".

2001 05 17. Tremtinys, Nr. 19. Aldona Juodvalkytė, "Užrašyta nemažai, bet ne viskas".

2001 05 24. Lietuvos aidas, Nr. 119. "Raginama teikti paraiškas kompensacijoms dėl per nacizmo erą prarasto turto".

2001 05 24. Lietuvos rytas, Nr. 120. D. Gudavičiūtė, "Ištremtas į Lietuvą rusas nori būti nukentėjęs".

Tremtinys, Nr. 19, 2001 05 17; Nr. 20, 2001 05 24. Voruta, Nr. 10, 2001 05 19. "Pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas".

2001 06 01. Atgimimas, Nr. 21. Ričardas Čekutis, "Birželio sukilimas istorikų vertinimuose".

2001 06 12. Valstiečių laikraštis, Nr. 47. L. Jastramskienė, "Kada melavo Sonia?".

2001 06 14. Lietuvos aidas, Nr. 137. Birutė Burauskaitė, "Šiandien – Gedulo ir vilties diena".

2001 06 14. Lietuvos rytas. "Laiko ženklai".

2001 06 14. Tremtinys, Nr. 22. O. Voverienė, "Nauja ekspozicija".

2001 06 14. Tremtinys, Nr. 22. "Norilsko Vyčiai. Rezoliucija".

2001 06 15. Lietuvos žinios, Nr. 139. "Gedulo ir vilties dienos minėjimas Seime".

2001 06 16. Lietuvos aidas, Nr. 139. A. Liekis, "Rinktųjų susitaikėliškumas".

2001 06 21. Tremtinys, Nr. 23. "Paminėtos 60-osios masinių trėmimų metinės".

2001 06 22. Lietuvos rytas, Nr. 145. E. Ganusauskas, "Grūto stabai buvusio politinio kalinio neišgąsdino".

2001 06 26. Lietuvos aidas, Nr. 147. Bonifacas Rūta, "Pamąstymai apie "Stribus"'.

Voruta, Nr. 11, 2001 06 02. Tremtinys, Nr. 21-21a, 2001 06 07; Nr. 22, 2001 06 14; Nr. 23, 2001 06 21. "Pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas".

2001 07 02. Lietuvos aidas, Nr. 152. Arvydas Anušauskas, "Lietuvos Laikinoji vyriausybė".

2001 07 05. Tremtinys, Nr. 25-25a. R. Jurelionis, "Dešimt ryškių biografijų".

2001 07 11. XXI amžius, Nr. 53. S. Buchaveckas, "Knyga apie žydų gelbėjimą".

2001 07 11. XXI amžius, Nr. 53. K. Blaževičius, "Žmonės be Tėvynės, padėję naikinti tautą".

2001 07. Į laisvę. G. Mareckaitė, "Jie žvelgia į mus".

2001 07. Į laisvę. A. Žemaitytė, "Stribai ir stribizmas".

2001 08 17. Atgimimas, Nr. 28. Ričardas Čekutis, "Prisilietimas prie istorijos".

2001 08 22. XXI amžius, Nr. 62. J. Kuolelis, "Susitikimai su istorikais Lietuvoje".

2001 08 30. Kauno diena, Nr. 202. V. Skučaitė, "Apkartusios kompensacijos".

2001 08 31. XXI amžius, Nr. 65. K. Dobkevičius, "Pašventinta partizanų žeminė".

2001 09 01. Lietuvos aidas, Nr. 203. J. Kirlys, "Bunkerio šventinimas Rumšiškėse".

2001 09 05. Lietuvos rytas, Nr. 207. R. Sakalauskaitė, "Aukų įamžinimas gresia pavirsti skandalu".

2001 09 06. Tremtinys, Nr. 33-33a. R. Jurelionis, "Knyga, taisanti iškreiptą nusikaltimo ir pasiaukojimo santykį".

2001 09 18. Tėviškės žiburiai, Nr. 38. H. Kudreikis, "Vienašališki istorikų požiūriai".

2001 09 21. Atgimimas, Nr. 33. Ričardas Čekutis, "Žydų gelbėjimas: tyrimų krizė".

2001 09 27. Tremtinys, Nr. 36. "Klemenso Širvio-Sakalo likimas".

2001 09 28. Atgimimas, Nr. 28. Ričardas Čekutis, "Menininkai istorijai".

Tremtinys, Nr. 25–25a, 2001 07 05; Nr. 26, 2001 07 124; Nr. 28, 2001 07 26; Nr. 29, 2001 08 02; Nr. 33–33a, 2001 09 06; Nr. 34, 2001 09 13. "Pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas".

2001 10 01. Lietuvos aidas, Nr. 228. Buvusi KGB kalinė, "Atviras laiškas D. Kuodytei".

2001 10 04. Tremtinys, Nr. 37. LPKT sąjungos valdyba, "Pareiškimas".

2001 10 04. Tremtinys, Nr. 37. D. Baukytė, "Gerbiama redakcija".

2001 10 04. Tremtinys, Nr. 37. P. Varanauskas, "Jie davė daug Lietuvai".

2001 10 05. XXI amžius, Nr. 75. "Išėjusi pasiliko su Lietuva".

2001 10 05. Kauno diena. L. Žalys, "Aukos be statuso".

2001 10 10. XXI amžius, Nr. 76. R. Jurelionis, "Šviesus vardas".

2001 10 11. Lietuvos aidas, Nr. 236; 2001 10 18. Tremtinys, Nr. 39. O. Voverienė, "Tebūna šviesu tarp tavo žiburių".

2001 10 11. Tremtinys, Nr. 38; 2001 10 24. XXI amžius, Nr. 80. A. Rubeckytė, ""Holokaustinis trintukas" prieš Lietuvos laisvės kovų istoriją".

2001 10 11. Tremtinys, Nr. 38, "Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos skelbiamas pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas".

2001 10 13. Lietuvos aidas, Nr. 238. "Nutylėti KGB mokslai – kliūtis į "Lietuvos geležinkelių' valdybą".

2001 10 16. Lietuvos aidas, Nr. 240. J. Šimanskis, V. Grigonis ir kt., "LGGRTC generalinei direktorei Daliai Kuodytei, Rezistencinių teisių komisijai".

2001 10 18. Tremtinys, Nr. 39. "Ketinama iškeldinti KGB archyvus".

2001 10 18. Tremtinys, Nr. 39. J. Kaziškis, J. A. Patriubavičius, "Kagėbistinė asmens anketa".

2001 10 24. XXI amžius, Nr. 80. K. Blaževičius, "Čekistų klastotės okupuotoje Lietuvoje".

2001 10 25. Lietuvos aidas, Nr. 248; 2001 10 28. Tremtinys, Nr. 40. LPKS, LLKS ir kt., "Lietuvos Respublikos vyriausybei".

2001 10 25. Tremtinys, Nr. 40. A. Stasiškis, P. Jakučionis, "Nesuprantamas projektas".

2001 10 25. Tremtinys, Nr. 40. I. Vėgelytė, "Žinios iš Seimo. Vėl laužomos ietys dėl Genocido centro".

2001 10 30. Lietuvos rytas, Nr. 254. BNA ir Lietuvos ryto informacija, "Izraeliui – dar vienas prašymas".

2001 10 26–11 01. Atgimimas, Nr. 38. R. Čekutis, "Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė: tada, dabar ir visados".

2001 10 30. Lietuvos aidas, Nr. 252. "Lietuva prašo išduoti kaltinamąjį sovietinio genocido vykdymu".

2001 11 02. Respublika. "Premjeras atsidėkojo sąjungininkams" (Respublikos, BNS informacija).

2001 11 02. XXI amžius, Nr. 83. P. Jakučionis, "Neleiskme niekinti okupacijos aukų".

2001 11 02.   XXI amžius, Nr. 83. LPKTS, LPKS ir kt., "Nedarykime politinės ir istorinės klaidos".

2001 11 08. Tremtinys, Nr. 41. I. Vėgelytė, "Buvę politiniai kaliniai ir tremtinai švenčia poltitinę pergalę".

2001 11 08. Tremtinys, Nr. 41. I. Vėgelytė, "Paminklas iš Lietuvos kovų dalyvių gyvenimų".

2001 11 08. Tremtinys, Nr. 41. LPKTS valdyba, "Pareiškimas dėl buvusio KGB pastato paskirties".

2001 11 09. XXI amžius.P. Katinas, "Atgal į praeitį".

2001 11 15. Tremtinys, Nr. 42. "Paminklo žuvusiems kariams konkursas".

2001 11 15. Tremtinys, Nr.42. I. Vėgelytė, "Vardan atminties".

2001 11 15. Tremtinys, Nr.42. KAM, LGGRTC, LVR karių savanorių sąjunga, "Lietuvos vietinės rinktinės karių perlaidojimo vietos sutvarkymo ir atminimo ženklo projekto viešojo konkurso sąlygos".

2001 11. ESU, Nr. 22. V.Šatkuvienė, "Nacizmo aukoms bei jų įpėdiniams".

2001. Kardas, Nr. 1 (400). Rytas Narvydas, "Karo dvasininkijos tarnyba Lietuvos kariuomenėje (1919–1929)".

2001 11 22. Tremtinys, Nr. 43-43a. "Valstybinės pensijos buv. NKVD ir KGB darbuotojams" (Žinios iš Seimo).

2001 11 29. Tremtinys, Nr. 44. "Kompensacijų išmokos nacizmo aukoms".

2001/19(1968). Karys. Arvydas Anušauskas, "Lietuvos karinė žvalgyba 1918–1940 metais".

Tremtinys, Nr. 42, 2001 11 15; Nr. 43-43a, 2001 11 22. "Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos skelbiamas pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas".

2001 12 01. Lietuvos aidas, Nr. 277. "Raginama neužmiršti Lietuvos istorijos".

2001 12 06. Lietuvos aidas, Nr. 281. V. Bražėnas, ""Ant plyno lauko" statybininkai. Bent nečirkštų".

2001 12 06. Tremtinys, Nr 45. "LGGRTC atviras laiškas".

2001 12 07. Lietuvos aidas, Nr. 282; Lietuvos rytas. "Informacija apie kompensacijas už priverstinius darbus iš Vokietijos fondo "Atmintis, atsakombė ir ateitis".

2001 12 07. XXI amžius, Nr. 92. "Stribų gynėjai".

2001 12 07–13. Atgimimas, Nr. 44. Ričardas Čekutis, "Vėl perrašoma Lietuvos istorija".

2001 12 10. Lietuvos aidas, Nr. 284. V. Vyrukaitis, "Mintys perskaičius Arvydo Anušausko knygą "Lietuvių tautos sovietinis naikinimas 1940–1958 m.".

2001 12 11. Lietuvos aidas, Nr. 285. A. Pilvelis, "Ar greitai skaitysime 1940–1941 m. Dekanozovo laiškus Maskvai iš Kauno".

2001 12 12. XXI amžius, Nr. 93. V.Voverienė, "Atsisveikindama paliko žiburį, šviečiantį mūsų dienoms ir viltims".

2001 12 13. Tremtinys, Nr. 46. A.Šaukėnaitė, "Moksleivių indėlis į istorijos lobyną".

2001 12 13. Tremtinys, Nr. 46. J. Čeponis, "LR Prezidentui, LR Seimui, LR Vyriausybei".

2001 12 13. Tremtinys, Nr. 46. A. Stasiškis, "LR pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas".

2001 12 14. Lietuvos aidas, Nr. 288. Arvydas Anušauskas, "Lietuvos užgrobimo byla".

2001 12 18. Valstiečių laikraštis, Nr. 101. N. Petrošiūtė, "Tiesa apie Beržės tragediją".

2001 12. Kultūros barai. L. Kanopkienė, "Ar okupuota tauta gali būti radikaliai nonkonformistiška?"

2001 12 19. XXI amžius, Nr. 95. A.Flikaitis, E. Anevičienė, "Ar suprantate, kas yra moralė ir nuoskauda?".

2001 12 20. Respublika. A. Pečkauskaitė, "Vilniuje – vokiečių kompensacijų laukiančių senukų eilės".

Tremtinys, Nr. 46, 2001 12 13; Nr. 47, 2001 12 20; Nr. 48, 2001 12 28. "Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos skelbiamas pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas".

2001 12 20. Tremtinys, Nr. 47. "Rezoliucijos, priimtos gruodžio 18 d. mitingo metu".

2001 12 20. Tremtinys, Nr. 47. "Prieš istorijos klastojimą ir naują nacionalizaciją".

2001 12 21. XXI amžius, Nr. 95. A.Flikaitis, E. Anevičienė, "Dėl okupacijos žalos atlyginimo".

2001 12 28. Lietuvos rytas, Nr. 302. "Tėvynę prisiminti niekada nevėlu" (Eltos ir Lietuvos ryto informacija).

(Informaciją surinko M.Jakimavičienė)

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras