LGGRTC LOGO Straipsniai spaudoje 1999, 2000, 2001, 2002 m. archyvas

2000 01 14. "Tremtinys", Nr. 2. E. R. Stancikas. "Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija"

2000 01 25. "Lietuvos aidas", Nr. 16. D. Bičkauskienė. "Galimybė atsikratyti KGB šešėlio". Straipsnyje paskelbta "Asmenų, slaptai bendradarbiavusių su SSRS saugumo tarnybomis" veiklos vertinimo komisija. Šios komisijos sudėtyje yra du LGGRTC darbuotojai: B. Burauskaitė ir J. Starkauskas

2000 01 25. "Lietuvos aidas", Nr. 16. R. Trimonienė.  "Lietuvos gimnazijų ir mokyklų direktorių, mokytojų ir gimnazistų, žuvusių rezistencinėje kovoje bei sovietiniuose lageriuose, įamžinimas".

2000 01 26. "Lietuvos aidas", Nr. 16. A. Anušauskas. "Saugumo majoro išpažintis - provokuojanti, bet laukta".

2000 01 26. Lietuvos aidas", Nr. 16. D. Bičkauskienė. "Lietuvos debiutas Tarptautiniame holokausto forume".

2000 01 27. "Lietuvos aidas", Nr. 18. I. Vėgelytė. " Kino kameros objektyve - "Gyvoji atmintis"".

LGGRTC Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija skelbia pretendentų rezistento vardui gauti sąrašą. "Tremtinys". 2000 01 07. Nr. 1, 2000 01 14. Nr. 2, 2000 01 2, Nr. 3. "Voruta". 2000 01 08. Nr. 1-2, 2000 01 22. Nr. 3-4.

2000 03 03. "Tremtinys", Kol dar gyva atmintis.

2000 03 04. "Voruta", Nr. 9-10. "LGGRTC išleistų knygų sąrašas".

2000 03 04.   "Voruta", Nr. 9-10. G. Jurgaitienė. "Žvolgsnis iš arčiau".

2000 03 04. "Voruta", Nr. 9-10. A. Buškevičienė. "Daugel krito sūnų".

2000 03 13. "Klaipėda", Nr. 60. R. Šeštokienė. "Patriotizmas per prievartą".

2000 03 18. "Voruta", Nr. 11-12. "Pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas".

2000 03 23. "Atgimimas", Nr. 11-12a. "Pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas".

2000 03 24. "Atgimimas". R. Čekutis. "Žydų genocidas Lietuvoje: tyrimo ir analizės problemos".

2000 03 30. "Lietuvos rytas", Nr. 75. Algis Vaškelis. "Laiškas iš sostinės pasmerkė mirčiai".

2000 03 31. "Lietuvos žinios", Nr. 76. Zina Paškevičienė. ""Savanoriai" per prievartą?".

2000 04 01.   "Voruta", Nr. 13-14. G. Jurgaitienė. Konkursui "Lietuvos laisvės kovų ir kančių istorija".

" Voruta". 200 04 01, Nr. 13-14; 2000 04 14. , Nr. 15-16. Pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas.

2000 04 04. "Lietuvos aidas, Nr. 65. Eugenijus Rimvydas Stancikas. "Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos veikla.

"Tremtinys". 2000 04 06, Nr. 13; 2000 04 13, Nr. 14; 2000 04 20, Nr. 15-15a; 200 04 27, Nr. 16. Pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas.

2000 04 07. "Atgimimas", Nr. 13. Ričardas Čekutis. "Genocido tyrimai: tarp įtakos zonų ir kompleksinės analizės".

2000 04 08. "Respublika". R. Grybas. "Rašytoja neteisia nei partizanų, nei jų žudikų".

2000 04 14. "Lietuvos aidas", Nr. 73. Aida Ažubalytė. "Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė - apie gyvus niokotus metus ir kita".

2000 04 15. "Voruta", Nr. 15-16. A. Rupainis. "XX amžiaus inkvizitoriai".

2000 04 20. "Tremtinys", Nr. 15-15a.   "VDR archyvai ir mes"

2000 04 20. "Tremtinys", Nr. 15-15a. V. Norkūnas. "Broniaus Kazicko-Sauliaus, Krivaičio 50-osioms žūties metinėms".

2000 04 27. "Tremtinys", Nr. 16. A. Šuopytė. "Gyvenimo trapus prisilietimas".

2000 04 16-30. "Apžvalga", Nr. 8. V. Alekna. "Užverstų šulinių vanduo".

2000 04 28. "Lietuvos žinios", Nr. 99. Aldona Juodvalkytė, Darija Lenkutienė ir kt. "Ar tikrai per prievartą?"

2000 04 28. "Atgimimas", Nr. 16. Ričardas Čekutis. "Komisija pradeda bendradarbiavimą".

2000 04 29. "Voruta", Nr. 17-18. Eugenijus Rimvydas Stancikas. "Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos veikla".

2000 05. "Naujasis židinys-aidai". Dalia Kuodytė. "Akmenų rinkimo metas".

2000 05 02. "Tėviškės žiburiai", Nr. 18. V. Alekna. "Skaudžių dienų aidai".

"Tremtinys". 2000 05 04, Nr. 17; 2000 05 11, Nr. 18; 2000 05 18, Nr. 19; 2000 05 25, Nr. 20 "Pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas".

2000 05 10. "XXI amžius", Nr. 35. J. Semaškaitė. "Žemėj Lietuvos".

2000 05 11. "Tremtinys", Nr. 18. V. Pusvaškis. "Buvo vertėjas ar ne?".

2000 05 16. "Respublika". R. Celencevičius. "Rumšiškių muziejaus etnografiją papildys jurtos ir bunkeriai".

2000 05 19. "Atgimimas", Nr. 19. Gintarė Jakubonienė. "Kalniškės mūšis (1945 m. gegužės 16-17 d.)".

2000 05 19. "Lietuvos aidas". Gintarė Jakubonienė. "Kalniškės mūšis (1945 m. gegužės 16-17 d.)".

2000 05 20. "Tremtinys", Nr. 20. Aldona Juodvalkytė, Darija Lenkutienė ir kt. "Ar tikrai per prievartą?'.

2000 05 25. "Tremtinys", Nr. 20. Nijolė Žemaitienė, "Pasipriešinimo dalyvių ir kitaminčių persekiojimas Lietuvoje 1944-1990".

2000 05 26. "Atgimimas", Nr. 20. Ričardas Čekutis. "Istoriografinės terminijos problemos".

2000 05 27. "Lietuvos aidas", Nr. 103. Valdas Norkūnas. "Lietuvos karininko Broniaus Vaivados šimtmečio jubiliejus".

Latvijoje išleistoje knygoje "4 maja" atspausdintas Arvydo Anušausko straipsnis.

2000 07 03-09. "Ekstra". Arvydas Anušauskas. "Piratai? Nežinomi Brazinskų istorijos puslapiai".

"Tremtinys". 2000 07 05, Nr. 26-27; 2000 08 05, Nr. 27-28 "Pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas".

2000 07 17. "Respublika". V.Grafas. "Jaunimo stovykloje - pažintis su laisvės kovų istorija".

2000 07 22. "Lietuvos aidas", Nr. 149. Valdas Norkūnaas. "Leonardo-Užpalio žūties 50-osios metinės".

2000 07 26. "Respublika". R. Jankuvienė. "Šiauliuose nerimsta aistros dėl paminklo partizanams".

2000 08 29. "Tėviškės žiburiai", Nr. 35. J. Vitėnas. "Sovietinio saugumo siautėjimas Lietuvoje".

2000 09 07. "Tremtinys". Rūta Trimonienė. "Dėl Valstybės atminimo įamžinimo programos".

2000 09 14.  "Veidas". J. Girlevičiūtė ir kt. "Istorija virto dabarties negalios priedanga".

2000 09 16. "Lietuvos aidas", Nr. 195. Dalia Kuodytė. " Pašauktas Lietuvos...".

2000 09 29. "Literatūra ir menas". A. Patašius. "Sielos atminimo ženklai".

2000 10 07. "Lietuvos aidas", Nr. 213. "Atsisveikiname su Nijole Gaškaite-Žemaitiene".

2000 10 12. "Tremtinys", Nr. 38. "Atsisveikiname su Nijole Gaškaite-Žemaitiene".

2000 10 12. "Lietuvos aidas", Nr. 217. Gintaras Uosis. "KGB pareigūnas metus darbavosi ir Lietuvos saugumo departamente".

2000 10 13. Atgimimimas", Nr. 36. Ričardas Čekutis. "Lukiškių aikštės ateities belaukiant".

2000 10 13-26. "Dienovidis". In memoriam. Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė. 2000 m. spalio 6 d., Šiauliai.

2000 10 17. "Tėviškės žiburiai", Nr. 42. Juozas Vitėnas. "Kai prabyla archyvai. Rainiai - žiauriausios žudynės Lietuvoje".

2000 10 18. "XXI amžius", Nr. 80. Prof. Ona Voverienė. "Aukščiausiasis man dovanojo labai gražų gyvenimą...".

2000 10 18.  "XXI amžius", Nr. 80. Petras Katinas. "Stebuklų naktis baigėsi".

2000 10 19. "Tremtinys", Nr. 39-39a. Leonardo Demikio ir Edmundo Simanaičio interviu. "Kaip kuriamas blogiečio įvaizdis".

2000 10 19. "Tremtinys", Nr. 39-39a. Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija skelbia pretendentų rezistento vardui gauti sąrašą.

2000 10 20. "XXI amžius", Nr. 80. Jonas Kirlys. "Tautos kankinių aukos tėvynei bus pasvertos..."

2000 10 24. "Kauno diena". Birutė Garbaravičienė. "Atminties archeologija tarnauja teisingumui".

2000 10 26. "Tremtinys", Nr. 40. Vladas Vilimas, Rytas Kupčinskas, Jonas Šimėnas, Algirdas Patackas ir kt. "LR Konstituciniam teismui PRAŠYMAS" (dėl Grūto parko).

2000 10 27. "Lietuvos aidas", Nr. 230. Dalia Kuodytė. "Gavus papildomos medžiagos rengiamasi atnaujinti N. Dušanskio baudžiamosios bylos tyrimą" (straipsnis buvo rašytas 1998 m., dabar atspausdintas, nesuderinus su LGGRTC generaline direktore Dalia Kuodyte).

2000 10 27. "XXI amžius", Nr. 83. L. Astrauskienė, T. Brusokienė. "Dėl brolio palaikų palaidojimo".

2000 11 03. "Lietuvos aidas", Nr. 233. LGGRTC taryba. "Dar viena nuomonė".

2000 11 03. "Atgimimas", Nr. 39. Ričardas Čekutis. "Lukiškių aikštės ateitis: nuomonės".

2000 11 28. "Valstiečių laikraštis", Nr. 95. L. Jastramskienė. "Pokario traktoristas apsišaukė partizanu".

"Seimo kronika", Nr. 31 (170). Seimo pirmininkas priėmė genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorę.

2000 11 08. "Lietuvių balsas", Nr. 22. Vytautas Radžius. "Atsisveikiname su "Lietuvių balso" laureate".

2000 11 16. "Gimtoji žemė" (Ukmergės r.). A. Eidukaitienė. "Akcija apie tremtį ir Laisvės kovas".

2000 12 01. "Atgimimas", Nr. 43. Ričardas Čekutis. "Naujųjų laikų istorija jaunųjų akimis".

2000 12 01. "Atgimimas", Nr. 43. "Genocidas ir rezistencija. 2000 2 (8)".

2000 12 04. "Respublika". Eglė Digrytė. " Lukiškių aikštės ateitis miglota".

2000 12 12. "Kėdainių garsas". "Ateis nešini anketomis ir klausimynais".

2000 12 13. "Lietuvos aidas", Nr. 267. Aldona Juodvalkytė. "Atsiminimų rinkimas įpusėjo".

2000 12 14. "Tremtinys", Nr. 46. Aldona Juodvalkytė. "Renkame atsiminimus".

2000 12 14. "Tremtinys", Nr. 46. P. Rindokas.   "LPKTS Tauragės skyriaus ataskaitinė rinkiminė konferencija".

2000 12 15. "Lietuvos aidas", Nr. 269. "Tarptautinė komisija tiria Lietuvos kariuomenės likimą okupacijos metais"

2000 12 28. "Tremtinys", Nr. 48. "Sveikinimas šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga".

"Tremtinys". 2000 12 14, Nr. 46; 2000 12 21, Nr. 47-47a; 2000 12 28, Nr 48. "Pretendentų rezistento vardui gauti sąrašas".

(Informaciją surinko M.Jakimavičienė)

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras