LGGRTC LOGO TV ir radijo laidos 1999, 2000, 2001 m. archyvas

Ketvirtadieniais per pirmą radijo programą laida “Atmintis”. Žurnalistas Kostas Pivorius. Laidoje pasakojama apie politinių kalinių ir tremtinių prisiminimų rinkimo akcijas.

1999 05 04. LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyriaus vadovas R. Narvydas davė interviu Rusijos televizijos “ORT” žurnalistui Pavelui Šeremetui. Jis domėjosi LR įstatymo “Dėl SSRS Valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos” vykdymu. Kalbėta apie ST skyriaus darbą ir uždavinius. Po keletos dienų dalis interviu buvo parodyta laidoje “Vremia”.

1999 05 24. Per Lietuvos radijo I programą laidoje užsienio lietuviams kalbėjo Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė. Tema: Partizanų kovos Lietuvoje, jų vertinimas istorikų darbuose, žurnalistų straipsniuose. Kodėl šios temos vengia mokytojai, žurnalistai, daugelis istorikų, kino filmų kūrėjai, rašytojai, nesidomi jaunimas.

1999 09 07. Vokietijos radijos laidoje "Pasmerkimas - pataikavimas - išstūmimas" kalbėjo A. Anušauskas, R. Narvydas, G. Šidlauskas.

1999 10 26. TV 3 laidoje "X sektorius" kalbėjo R. Narvydas.

1999 10 29. Kosto Pivoriaus laidoje "Atmintis" kalbėjo P. Girdzijauskas, R. Trimonienė, A. Juodvalkytė, A. Gelžinis, D. Lenkutienė.

1999 11 12. LTV laidoje "Autodafe" (apie buvusius KGB darbuotojus) dalyvavo LGGRTC generalinė direktorė D. Kuodytė.

1999 11 16. LGGRTC darbuotojai A. Juodvalkytė, R. Trimonienė, D. Lenkutienė, pagal vykdomą "Atminimų apie tremties ir kalinimo vietas, Laisvės kovų dalyvius rinkimo 1999-2000 metais programa" dalyvavo Mažeikių radijo laidoje bei spaudos konferencijoje.

1999 12 09. LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyriaus viršininkas R. Narvydas dalyvavo LNK laidoje "Krokodilų klubas" (apie buvusius KGB darbuotojus).

Informaciją surinko M.Jakimavičienė)

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras