LGGRTC LOGO TV ir radijo laidos 1999, 2000, 2001, 2002 m. archyvas

2001 01 04. Lietuvos radijo laidoje "Atmintis" buvo pristatyta atsiminimų rinkimo programa ir kiekvienas klausimynas atskirai. Dalyvavo Memorialinio departamento darbuotojai  Aldona Juodvalkytė ir Rūta Trimonienė, Specialiųjų tyrimų skyriaus darbuotojas Arvydas Gelžinis bei Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento Archyvinio vardynų skyriaus vyresnioji archyvistė-analitikė Darija Lenkutienė.

2001 01 08. LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyriaus vadovas Rytas Narvydas dalyvavo LR Televizijos laidoje "Autodafe".

2001 01 11. Lietuvos radijo laidoje "Atmintis" kalbėjo Memorialinio departamento vyr. specialistė Rūra Trimonienė ir Specialiųjų tyrimų darbuotojas Arvydas Gelžinis.

2001 01 16. LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė davė interviu Lietuvos radijui apie Nijolę Gaškaitę.

2001 01 16. TVR 3 "Lietuvos ryto" laidoje dalyvavo Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius Arvydas Anušauskas.

2001 01 23. Baltijos TV laidoje "Žvilgsnis" dalyvavo Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento programos koordinatorius prof. Liudas Truska.

2001 03 17. LTV "Panoramos" ir LNK žinių laidose apie tarptautinę konferenciją "Baltijos šalių sovietizacija 1939-1941 m. Kolaboravimas, prisitaikymas ir opozicija" kalbėjo Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius Arvydas Anušauskas.

2001 03 21. LTV "Panoramos" ir LNK žinių laidose parodytas reportažas iš Tarptautinės komisijos nacių ir sovietų nusikaltimams tirti posėdžio, vykusio kovo 21-22 dienomis.

2001 03 26. LNK žinių laidoje dalyvavo Specialiųjų tyrimo skyriaus vadovas Rytas Narvydas bei davė interviu apie   Didžiojoje Britanijoje gyvenantį  Gecevičių.

2001 04 06. LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė davė inteviu  LNK televizijos CNN laidos žurnalistei Sviderskytei.

2001 04 18. Lietuvos radijo laidai "Atmintis" interviu davė LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė.

2001 04 20. TV 11 kanalui interviu davė LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė.

2001 05 10.  Lietuvos radijo laidoje "Atmintis" kalbėjo Memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius bei darbuotoja Aldona Juodvalkytė.

2001 05 15. LRT radijo laidoje apie Laikinosios Vyriausybės dokumentus kalbėjo Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius Arvydas Anušauskas.

2001 05 30. Lietuvos televizijoje LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė, GRTD direktorius Arvydas Anušauskas ir Leidybos skyriaus vadovė Kazimiera Kalniuvienė pristatė naujausias Centro knygas.

2001 06 01. Baltijos TV kalbėjo Centro generalinė direktorė Dalia Kuodytė.

2001 06 08. LNK televizijos laidoje dalyvavo Centro gen. direktorė Dalia Kuodytė.

2001 06 10. Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius Arvydas Anušauskas kalbėjo per Laisvosios Europos radiją.

2001 06 12. Centro gen. direktorė Dalia Kuodytė dalyvavo Lietuvos radijos laidoje "Nelaisvės metų atspindžiai".

2001 06 14. Memorialinio departamento vyr. specialistė A. Juodvalkytė dalyvavo LR laidoje "Gimtoji žemė".

2001 06 14. LNK televizijos laidoje kalbėjo GRT departamento Archyvinio vardynų skyriaus vadovė B. Burauskaitė.

2001 06 16. Per LTV rodytas LGGRTC filmas "Birželio ledas".

2001 06 24. Laisvosios Europos radijo laidoje kalbėjo GRT departamento direktorius A. Anušauskas.

2001 06 26. Centro gen. direktorė D.  Kuodytė, GRT departamento direktorius A. Anušauskas ir Teisės ir personalo sk. vadėjas A. Stankevičius kalbėjo TV3 "Lietuvos ryto" laidoje.

2001 06 28. LR laidoje "Vėjai" kalbėjo GRTD direktorius A. Anušauskas.

2001 07 11. Lietuvos radijo "Aktualijų" studijoje kalbėjo GRTD Archyvinio vardynų skyriaus vadovė B. Burauskaitė.

2001 07 13. Lietuvos radijo I programoje interviu su B. Burauskaite.

2001 08 07. Centro gen. direktorė D. Kuodytė kalbėjo per Lietuvos radijo I programą dėl Vokietijos kompensacijų už priverstinius darbus.

2001 08 17. LTV laidoje "Paskutinė kryžkelė" dalyvavo gen. direktorė D. Kuodytė.

2001 09 18. TV3 "Lietuvos ryto" laidoje Centro gen. direktorė D. Kuodytė kalbėjo apie Klemensą Širvį.

2001 09 19. Centro gen. direktorė D. Kuodytė Lietuvos radijo I programoje kalbėjo apie Vokietijos mokamas kompensacijas.

2001 10 23. LGGRTC gen. direktorės Dalios Kuodytės interviu LR apie LGGRTC išleistą knygą "Išgelbėję pasaulį..."

2001 10 24. TV3 žinių laidoje gen. direktorė kalbėjo dėl Vyriausybės ir Teisingumo ministerijos siekio iškeldinti Centrą iš buv. KGB pastato.

2001 10 29. Centro gen. diretorė Dalia Kuodytė davė interviu M-1 radijui apie LGGRTC ir jo veiklą.

2001 10 31. LRT laidoje "Panorama" parodytas reportažas apie LR Ministro pirmininko A. Brazausko lenkymąsi buv. KGB rūmuose bei trumpas Centro gen. direktorės D. Kuodytės interviu.

2001 11 05. LRT "Panoramos" laidoje, TV3 vakaro žiniose apie Vokietijos kompensacijas už priverstinius darbus kalbėjo LGGRTC   Teisės ir personalo skyriaus vadovas Algirdas Adomas Stankevičius.

2001 11 05. LGGRTC   Teisės ir personalo skyriaus vadovas Algirdas Adomas Stankevičius apie Vokietijos kompensacijas už priverstinius darbus kalbėjo ir Lietuvos radijo ryto laidoje.

2001 11 18. "Laisvosios Europos" radijo laidoje "Pasipriešinimas ir rezistencija" apie prisiminimų rinkimo svarbą kalbėjo Memorialinio departamento vyr. specialistė Aldona Juodvalkytė.

2001 12 10. LRT laidoje "Prašau žodžio" dėl pensijų skyrimo buv. NKVD darbuotojams kalbėjo GRTD direktorius Arvydas Anušauskas.

2001 12 12. LGGRTC generalinės direktorės Dalios Kuodytės interviu LR apie Vokietijos kompensacijas už priverstinius darbus II pasaulinio karo metais.

2001 12 20. LRT "Panoramos" ir TV3 žinių laidose apie Vokietijos mokamas kompensacijas už priverstinius darbus kalbėjo LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė.

(Informaciją surinko M.Jakimavičienė)

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras