LGGRTC_ZENKLAS1.gif (1326 bytes)   Atsiminimų apie tremties ir kalinimo vietas, Laisvės kovų dalyvius rinkimo 1999-2000-aisiais metais akcijos renginiai

Akcijos organizatorė Aldona Juodvalkytė

1999 m. atsiminimų apie tremties ir kalinimo vietas ir Laisvės kovų dalyvius rinkimas vyko Utenos, Marijampolės, Alytaus apskrityse: Anykščių, Molėtų, Zarasų, Utenos, Marijampolės, Šakių, Vilkaviškio, Varėnos, Lazdijų, Druskininkų, Alytaus rajonuose ir Alytaus mieste. Atsiminimų rinkimo darbą išvardintuose rajonuose organizavo trisdešimt koordinatorių. Atsiminimus rinko vietos bibliotekų, muziejų, savivaldybių darbuotojai. Siekiant į atsiminimų rinkimą įtraukti kuo daugiau jaunimo, moksleivių iš gimnazijų, vidurinių, pagrindinių ir pradinių mokyklų. Surinkta apie 5000 žmonių atsiminimai. Mokyklų, kurių mokytojai ir moksleiviai aktyviausiai dalyvavo rinkime, bibliotekoms ir muziejams įteikti knygų komplektai: "Lietuvos gyventojų genocidas" (2 t.), "1941-1952 metų tremtiniai", "Tremties ir kalinimo vietos", "Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio 1949 m. vasario 16 d. Deklaracija". Iš viso apdovanotos 197 mokyklos, įteiktos 985 knygos. Visiems (706) atsiminimų rinkėjams įteikti LGGRTC padėkos raštai ir knygos. Labiausiai pasižymėjusiems ir aktyviausiems rinkėjams įteikti Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pasirašyti padėkos raštai ir knygos: E. Gudavičius, "Lietuvos istorija"; "Lietuvos naikinimas ir tautos kova 1940-1998".

1999 04 01. Utena. Akcijos atidarymas ir pirmasis seminaras rajono atsiminimų rinkėjams.

1999 04 09. Kaunas. Seminaras Kauno rajono koordinatoriams.

1999 04 14. Molėtai. 1.Antrasis seminaras rajono atsiminimų rinkėjams. 2.Istorijos pamokos 4-se “Ąžuolyno” mokyklos klasėse, dalyvaujant rajono politiniams kaliniams ir tremtiniams. 3.Genocido aukų muziejaus fotoparodos apie tremties ir kalinimo vietas atidarymas šios mokyklos aktų salėje.

1999 04 16. Anykščiai. Antrasis seminaras rajono atsiminimų rinkėjams.

1999 04 19. Zarasai. Antrasis seminaras rajono atsiminimų rinkėjams ir mokinių susitikimas su “Lapteviečių” brolijos nariais “Ąžuolo” mokyklos aktų salėje.

1999 04 21. Marijampolė. Seminaras apskrities koordinatoriams.

1999 04 21. Alytus. Seminaras apskrities koordinatoriams.

1999 04 22. Utena. Antrasis seminaras rajono atsiminimų rinkėjams.

1999 04 23. Kaunas. Akcijos atidarymas ir pirmasis seminaras Kauno rajono atsiminimų rinkėjams.

1999 05 04. Susitikimai su “Lapteviečių” brolijos nariais Anykščių rajono Kavarsko, Anykščių Baranausko vardo ir Troškūnų mokyklose.

1999 05 05. Lazdijai, Alytaus miestas ir rajonas. Akcijos atidarymas ir pirmieji seminarai rajonų atsiminimų rinkėjams.

1999 05 06. Varėna, Druskininkai. Akcijos atidarymas ir pirmieji seminarai.

1999 05 11. Marijampolės miestas ir rajonas. Akcijos atidarymas ir pirmieji seminarai.

1999 05 12. Šakiai ir Vilkaviškis. Akcijos atidarymas ir pirmieji seminarai.

1999 11 16. Mažeikių rajonas. LGGRTC darbuotojai A. Juodvalkytė, R. Trimonienė ir D. Lenkutienė pravedė seminarus atminimų rinkėjams.

1999 11 17. Telšių ir Plungės raj. Aukščiau minėti darbuotojai surengė seminarą atsiminimų rinkėjams.

199911 18. Šilutės ir Tauragės raj. Seminarai.

1999 11 19. Anykščių rajonas. Memorialinio departamento direktorius K. Dumčius, darbuotojai V. Norkūnas, P. Girzijauskas, A. Juodvalkytė, J. Stančikas kartu su Lietuvos Radijo ir "Valstiečių laikraščio" korespondentais K. Pivorium ir I. Bražėnaite dalyvavo atsiminimų apie tremties, kalinimo vietas ir laisvės kovų dalyvius rinkimo akcijos aptarime, atsiminimus rinkusių žmonių pagerbime.

1999 11 24. Zarasų rajonas. Memorialinio departamento direktorius K. Dumčius, darbuotojai V. Norkūnas, P. Girdzijauskas, A. Juodvalkytė, J. Stančikas dalyvavo akcijos aptarime.

1999 11 26. Utenos rajonas. Akcijos aptarime bei atsiminimus rinkusių žmonių pagerbime dalyvavo Memorialinio departamento direktorius K. Dumčius, darbuotojai V. Norkūnas, P. Girdzijauskas, A. Juodvalkytė.

1999 11 30. Marijampolės miestas ir rajonas. Akcijos aptarimas.

1999 12 03. Šakių rajonas. Akcijos aptarimas.

1999 12  07. Alytaus miestasir rajonas. Akcijos aptarimas.

1999 12 10. Varėnos rajonas. Akcijos aptarimas.

1999 12 14-17. Druskininkų miestas, Molėtų, Vilkaviškio, Lazdijų raj. Akcijos aptarimai, kuriuose dalyvavo Memorialinio departamento darbuotojai V. Norkūnas, P. Girdzijauskas, A. Juodvalkytė.

2000 01 18. Panevėžio miestas. Surengtas seminaras, kuriame dalyvavo Panevėžio miesto bei Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų atsiminimų rinkimo koordinatoriai; padalintos anketos, klausimynai ir apklausiamųjų sąrašai. Seminare dalyvavo Memorialinio departamento darbuotojai V. Norkūnas, P.Girdzijauskas, A. Juodvalkytė ir J. Stančikas.

2000 01 18. Šiaulių miestas. Tie patys Memorialinio departamento darbuotojai surengė seminarą, kuriame dalyvavo Šiaulių miesto, Šiaulių, Akmenės, Kelmės, Pakruojo, Joniškio, Radviliškio rajonų koordinatoriai.

2000 01 19. Klaipėdos miestas. Seminaras Klaipėdos, Palangos, Neringos miestų bei Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Šilutės rajonų koordinatoriams.

2000 04 05. Mažeikų ir Telšių rajonai. LGGRTC Memorialinio deprtamento direktorius K. Dumčius, Atminimų programų skyriaus vadovas V. Norkūnas ir vyr. specialistė A. Juodvalkytė dalyvavo Atsiminimų apie tremties ir kalinimo vietas, Laisvės kovų dalyvius rinkimo baigiamuosiuose renginiuose-uždarymuose, atsiminimus rinkusių žmonių pagerbime. Renginiuose dalyvavo LRS narys S. kaktys, rajonų vadovai, apskrities vadovai, vietos žiniasklaidos darbuotojai. Buvo įteiktos knygos rajonų mokyklų ir gimnazijų bibliotekoms, apdovanoti garbės raštais, knygomis ir plakatais atsiminimų rinkėjai. Daugiausia nuveikę rinkėjai apdovanoti Seimo pirmininko pasirašytais garbės raštais.

2000 04 07. Jurbarkas. Čia vyko analogiškas leidinys, kuriame be minėtų Memorialinio departamento darbuotojų dalyvavo LRS narys A. Račas.

2000 04 11-13. Klaipėdos apskritis: Klaipėdos, Palangos miestai, Skuodo, Kretingos, Šilutės, Klaipėdos rajonai. Centro specialistai A. Juodvalkytė, R. Trimonienė, A. Gelžinis, E. Stulgienė tęsė darbą - seminaruose konsultavo atsiminimų rinkimo koordinatorius. Kadangi seminaruose dalyvavo nemažai atsiminimų rinkėjų, nutarta surengti papildomus seminarus gegužės mėn.  Klaipėdoje, Palangoje, Skuode ir Kretingoje.

2000 05 16-18. Klaipėdos apskritis: Klaipėdos, Palangos miestai, Skuodo ir Kretingos rajonai. Centro specialistai A. Juodvalkytė, R. Trimonienė, A. Gelžinis, E. Stulgienė atsiminimų rinkimo koordinatoriams surengė papildomus seminarus.

2000 05 23. Šilalės ir Plungės rajonai. LGGRTC Memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius, Atsiminimų programų skyriaus vadovas Valdas Norkūnas ir vyr. specialistė Aldona Juodvalkytė dalyvavo Atsiminimų apie tremties ir kalinimo vietas, Laisvės kovų dalyvius rinkimo baigiamuosiuose renginiuose-uždarymuose, atsiminimus rinkusių žmonių pagerbime. Buvo įteiktos knygos rajonų mokyklų ir gimnazijų bibliotekoms, apdovanoti padėkos raštais, knygomis ir plakatais atsiminimų rinkėjai. Daugiausiai nuveikę rinkėjai apdovanoti Seimo pirmininko pasirašytais padėkos raštais.

2000 10 11. Memorialinio departamento darbuotojai Valdas Morkūnas ir Aldona Juodvalkytė dalyvavo Vilniaus miesto kraštotyros būrelių vadovų susirinkime. Būrelių vadovams pristatyta "Atsiminimų apie tremties ir kalinimo vietas, laisvės kovos dalyvius rinkimo" programa, kurią šį rudenį numatyta pradėti vykdyti Vilniaus ir Kauno apskrityse, sutarta dėl bendradarbiavimo, renkant atsiminimus.

2000 11 25. Tauragė. Memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius bei darbuotojai Valdas Morkūnas ir Aldona Juodvalkytė dalyvavo prisiminimų apie tremtį rinkimo pabaigimo renginyje.

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras